Forskning

Forskning

Dagens samfunnsutvikling krever reell nytenkning. Kristiania samarbeider med sterke miljøer og driver god forskning og godt kunstnerisk utviklingsarbeid. Forskningen vår fører til ny kunnskap om viktige samfunnsutfordringer og utvikler fremtidens kompetanse for arbeidslivet. Vi bidrar til å utvikle morgendagens løsninger.

Aktuelle saker om forskning

Schools & institutter

Phd + Ledige stillinger

  • Doktorgradsutdanning

    Kristiania har utviklet en Ph.d. i anvendt informasjonsteknologi og en Ph.d. i kommunikasjon og ledelse som begge er akkreditert av NOKUT.
    Finn ut mer
  • Ledige stillinger

    Kristiania har et kontinuerlig behov for tilgang til dyktige fagfolk. Dette kan være alt fra korte gjesteforelesninger til faste ansettelser.
    Se ledige stillinger