School of Arts, Design, and Media

Avdeling for kunstfag, design og media

School of Communication, Leadership and Marketing

Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring

School of Economics, Innovation and Technology

Avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi

School of Health Sciences

Avdeling for helsevitenskap