Hva skjer når jeg sender inn min søknad?

  1. Etter at søknadsskjemaet er sendt inn får du en bekreftelse på e-post som viser hva du registrerte i søknadsskjemaet.
  2. Innen et døgn vil du få en ny e-post + sms fra oss med tilgang til søkeportalen «Min Side». Påloggingsinformasjon sendes til e-postadressen du registrerte i søknadsskjemaet.
  3. Ved studier med rullerende opptak vil du motta et tilbud om studieplass i løpet av en uke, så fremt du oppfyller kriteriene. Tilbudet er hva vi kaller betinget frem til vi mottar dokumentasjon om at du oppfyller opptakskravene. Det vil si at vi tar et forbehold om dette, og dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak. Dette tilbudet kan nå sees inne på søkeportalen Min side. For studier med søknadsfrist 15. april og/eller opptaksprøve/prøvespill, får du enten avslag eller innkalling til intervju/samtale når søknaden din er behandlet. Se også nyttig informasjon for søkere.
  4. Avslutningsvis må du akseptere tilbudet. Etter at dette har blitt gjort sender vi deg en kvitteringskopi på e-post.