Høyskolen Kristiania tilbyr en rekke fleksible videreutdanninger for folk i arbeid, samtidig som vi hele veien samarbeider tett med norske virksomheter.

Dette samfunnsoppdraget sikrer flest mulig anledning til utdanning i et livslangt læringsperspektiv - til det beste for samfunnet. Vår nære kontakt med arbeidslivets behov gjør at vi kan utvikle studieløp deretter.

Videreutdanning og samarbeid

 • Videreutdanning

  Videreutdanning hos Kristiania kan tas på deltid, er fleksibelt og kan skreddersys. Det kan være alt fra et mikroemne til en hel grad.
  Les mer
 • Samarbeid

  Kristiania har ambisjoner om å bidra sterkt til å skape vekst og utvikling i samfunnet. Derfor samarbeider vi tett med norske virksomheter.
  Les mer

Få hjelp av en praksisstudent

De fleste av våre utdanninger gir studentene mulighet til å ha en praksisperiode. En praksiskandidat kan bidra til å gi din organisasjon ny innsikt, være relevant arbeidskraft og en god måte å rekruttere deres neste medarbeider på.
Klikk her for å se mulighetene!

I kjølvannet av koronakrisen har mange organisasjoner fått en ny hverdag med store utfordringer. Nå, mer enn noen gang, er det viktig med kunnskap og erfaring innen endringsledelse, prosjekthåndtering, krisekommunikasjon og lignende. Høyskolen Kristiania legger nå ekstra til rette for å gjøre denne kunnskapen lett tilgjengelig.  

Visste du at regjeringen i forbindelse med koronakrisen har bevilget ekstra midler til bedriftsintern opplæring? Les mer om hvordan du kan utdanne ansatte fremfor å permittere dem.

Høyskolen Kristiania har som misjon å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv til det beste for samfunnet. Vår avdeling for arbeidsliv og innovasjon er opprettet som et resultat av vårt brennende ønske om å være en samarbeidspartner for næringslivet som virkelig utgjør en forskjell.

 Vårt mål for alle våre samarbeid med norske virksomheter er at vi skal bidra sterkt til reell verdiskapning i virksomhetene og en bærekraftig samfunnsutvikling. Med kreativitet og faglig tynge tilbyr vi morgendagens studier i dag. Vi samarbeider tett med næringslivet for å møte behovene både for generell utdanning på nye områder og for tilpassede kunnskapsprogram som er satt sammen for å adressere de spesifikke utfordringene eller mulighetene som gjelder for den enkelte virksomheten.

Vi vet at både tid og andre ressurser kan være knapphetsfaktorer, og vi skreddersyr derfor løsninger som passer inn i dine medarbeideres arbeidshverdag. Vi setter stort fokus på at medarbeiderne ikke bare skal tilegne seg ny kunnskap, men at de også skal lære å anvende kunnskapen slik at en investering i kunnskap skal lønne seg både for virksomheten og medarbeiderne.

 Våre medarbeidere har høy faglig integritet, og når du samarbeider med oss kan du føle deg trygg på at du vil møte rause, kreative og ambisiøse medarbeidere som strekker seg langt for å tilrettelegge for å skape og gjennomføre de løsningene som vil gi størst effekt og tilføre mest verdi til din virksomhet.

Fellesareal på campus Kvadraturen

Ta kontakt for å:

Kunnskapsmagasinet Kristiania

 • Små handlinger på jobben kan gjøre stor forskjell
  Kunnskap Kristiania

  Små handlinger på jobben kan gjøre stor forskjell

  Gjennom små bekreftelser og mikroløft kan vi skape en mer inkluderende, rausere og vennligere arbeidsplass. Det er en enkel og effektiv oppskrift på økt arbeidsglede.
  Les mer
 • Arbeidsglede kan styrke organisasjonskulturen
  Kunnskap Kristiania

  Arbeidsglede kan styrke organisasjonskulturen

  Arbeidsglede kan representere en positiv, justerende energikilde og være en motiverende faktor på arbeidsplassen.
  Les mer
 • Nå kan du abonnere på nyhetsbrev fra Kunnskap Kristiania
  Kunnskap Kristiania

  Nå kan du abonnere på nyhetsbrev fra Kunnskap Kristiania

  Kunnskap Kristiania gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt.
  Les mer