Timeplan for kommende semester publiseres medio desember for vårsemesteret, og 7. august for høstsemesteret.

Ved en eventuell endring i timeplanen for inneværende og neste uke, vil informasjon bli gitt på e-post eller SMS, samt oppdatert i timeplanen. Vær obs på at timeplanen kan variere fra uke til uke. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på timeplanen til enhver tid.

Klassetilhørighet

Har du fått opptak til studier fom. 13/8-20 finner du din klassetilhørighet i StudentWeb.

Timeplan for valgemner

Valgemner er ikke knyttet til din klasse, og disse må derfor søkes opp separat i timeplanen. For undervisning som kun gjennomføres i Oslo velger du kategorien undervisningsenhet og søker opp din emnekode i TimeEdit. For undervisning som gjennomføres i Oslo og Bergen velger du kategorien undervisningsaktivitet og søker opp din emnekode i TimeEdit.

Timeplaner per nivå