Ved Kristiania har vi som mål å støtte ph.d.-kandidater i å utvikle ny forskningsbasert kunnskap i forkant av sitt respektive forskningsfelt og lykkes etter endt utdanning. Kandidatene forventes å fortsette enten som profesjonelle akademiske forskere eller i en yrkeskarriere utenfor akademia, enten i det private eller ved offentlige institusjoner, hvor deres forskningsferdigheter er etterspurt.

For å nå dette målet legger Høyskolen Kristiania stor vekt på å:

  • Sikre relevante ph.d. kurs av høy kvalitet
  • Sikre et høyt faglig nivå på ph.d.-programmene gjennom kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling av eksisterende ph.d.-kurs og støtte utvikling av nye kurs
  • Utvikle og sikre kvaliteten på ph.d.-veiledning
  • Støtte ph.d.-kandidatene i å presentere sine prosjekter på internasjonale konferanser, i publisering av sin forskning og i sine studier i utlandet
  • Tiltrekke ledende internasjonale forskere til SDS sin virksomhet, som lærere i ph.d.-kurs, som deltakere i seminarer, som veiledere og som medlemmer i bedømmelseskomiteer
  • Etablere samarbeidsavtaler med internasjonale forskere og forskningsmiljøer
  • Tilby et forum for ph.d.-kandidater med seminarer om faglige, praktiske og psykososiale forhold som tar sikte på å støtte dem gjennom en helhetlig tilnærming
  • Tilby et forum for utvikling av ideer og beste praksis, for å støtte ph.d.-aktiviteter i de ulike avdelingene ved Kristiania

School of Doctoral Studies er knyttet til alle aktive fagmiljøer ved Kristiania.

I årene som kommer vil School of Doctoral Studies utvide sin portefølje av ph.d.-programmer. Ambisjonen er å bli Norges første private universitet. Et universitet som har som målsetting å gi kandidatene eksepsjonelle arbeidsmarkedsrelevante ferdigheter, kunnskaper og kompetanse i nært samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kristiania tilbyr studieprogram hele veien fra fagskole til doktorgrad.

Kontakt oss

Besøk våre engelske ph.d.-sider

Les mer om ph.d., stipendiater og søknadsinformasjon på våre engelske nettsider.