Kunnskap om HMS er en viktig tilleggskompetanse som etterspørres i en rekke stillinger innen de fleste bransjer. 

I emnet Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, etikk og relasjoner lærer deltakerne om sentrale begreper, prinsipper og lovverk knyttet til HMS-arbeid i små og mellomstore bedrifter. 

Emnet gir også kunnskap i regler for nyansettelser og hvordan organisasjonskultur, samhandling og relasjonsbygging er viktig for å ivareta HMS og gi nyansatte en god start på sitt arbeidsforhold. 

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som har et ansvar for HMS, personalansvar eller som ønsker å ha dette i fremtiden. Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Økt kompetanse i HMS vil gjøre deg bedre rustet til å utføre andre arbeidsoppgaver og ikke minst drive virksomheten innenfor de lover, forskrifter og anbefalinger som gjelder for HMS på både virksomhets- og ansattnivå.

Accordion