Foto av ung kvinne i gul topp med dressjakke foran sort vegg.

Årsstudium - Nettstudium

Rettsvitenskap

Årsenhet i rettsvitenskap gir kompetanse for å identifisere og løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene. Årsenheten gir også et solid grunnlag for videre studier i rettsvitenskap.

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Det er stort behov for juridisk kompetanse i både offentlig og privat sektor.

Årsenhet i rettsvitenskap gir deg kompetanse til å kunne identifisere og løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene juridisk metode, avtale- og kjøpsrett, kontraktsrett, arverett, familierett, erstatningsrett og eiendomsrett. Dette er kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for store deler av privatliv, samfunns- og næringsliv.

Advokat som sitter og kikker på papirer

6 grunner til å studere rettsvitenskap

Ønsker du å lære om juss og rettssystemet?

Årsenheten gir også et solid grunnlag for videre studier i rettsvitenskap. Kandidater som har fullført årsenheten kan søke om fritak/ innpass for avlagte eksamener i forbindelse med videre studier i juss/ rettsvitenskap. Fagsammensetningen i årsenheten er slik at den samsvarer med de fleste andre jusutdanninger i Norge. På grunn av jussens bredde vil de juridiske fagene være relevante og kunne kombineres med de fleste utdanninger. Hele eller deler av årsenheten kan også inngå som valgfagsemner i andre bachelorgrader, og kombineres andre økonomi- og samfunnsfag.

Hva lærer du?

Du får innsikt i hvordan rettssystemet er bygget opp og du lærer om juridisk metode.

Du får kunnskaper innen utvalgte rettsområder som arv- og familierett, kontraktsrett, erstatningsrett og eiendomsrett.

Du lærer hvordan du skal identifisere juridiske problemstillinger, og hvordan du skal finne, vurdere og henvise til innholdet i rettsregler.

Du lærer også å anvende faglig kunnskap til å tolke og bruke rettskilder på konkrete problemstillinger. Du får også grunnleggende ferdigheter i argumentasjonsteknikk, og hvordan kunne drøfte et juridisk problem skriftlig med anvendelse av korrekte faglige begreper.

Når du har gjennomført studiet skal du også ha kunnskap om etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte. Du skal være i stand til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og du kan skriftlig presentere teorier, problemstillinger og løsningsforslag innenfor rettsvitenskapen.

Jobbmuligheter

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor.

Årsenheten kan tas som et frittstående studium, etter- og videreutdanning, men kan også danne grunnlag for videre studier i rettsvitenskap.

Studiedetaljer

Studieoppsett

50 studiepoeng kjernefag

+ 0 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 2 semestere over 1 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 3 semestere over 2 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). 

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

De resterende emnene i årsenheten lanseres mot slutten av 2021/starten av 2022.

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

  • 1. semester

    Totalt 20 studiepoengkr 29 800
  • 2. semester

    Totalt 15 studiepoengkr 22 300
  • 3. semester

    Totalt 15 studiepoengkr 22 300

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0