Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i film og TV,.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i film og tv, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve som består av fem obligatoriske oppgaver.  Har du ikke generell studiekompetanse, kan du søke om fritak fra regelen til opptakskontoret.  

Oppgave 1  

Lag en film med minimum én karakter hvor det skjer en endring for hovedpersonen. Maks lengde to minutter. Format QuickTime eller Windows Media Player, filstørrelse maks 500MB. 

Oppgave 2 

Lag en prosjektbeskrivelse/pitch med tekst og bilder. Prosjektbeskrivelsen skal leveres i form av en presentasjon i valgfri sjanger innen film, tv eller nettserie.  

Maks 10 sider, format PDF, filstørrelse maks 100MB. 

Oppgave 3 

Lag en «lysbildefremvisning» (slideshow) med 10 stillbilder fra et ukjent miljø med mennesker du ikke kjenner fra før. Det kan være i ditt nærmiljø eller langt fra der du bor. Du kan gjerne legge på lyd, men ingen musikk. Slideshowet skal ha en lengde på maks ett minutt. Format QuickTime eller Windows Media Player, filstørrelse maks 500 MB.  

(Hvis din kommune opplever større restriksjoner rundt korona-situasjonen som hindrer deg i arbeidet, kan du isteden skildre et miljø uten mennesker eller at menneskene er på avstand. Du opplyser da om dette i første slide.)  

Oppgave 4 

Gjenfortell en episode fra eget liv som gjorde sterkt inntrykk på deg, og som du tenker kan være grunnlag for en film. Skriv den som en novelle på maks 600 ord. Format PDF. 

Oppgave 5  

Skriv din CV. Format PDF.  

Vurderingskriterier  

Vi rangerer deg etter to hovedkriterier:   

Arbeidsinnsats og engasjement for faget  

Vi ser primært på arbeidsinnsats som er lagt i søknaden, men også på forkompetanse som følger av tidligere interesse for fagfeltet. Har du hatt interesse for arbeid med kreative uttrykk over tid, vil det bli synlig både i arbeider du leverer og i intervju.  

Kreativt/kunstnerisk potensial  

Kreativt/kunstnerisk potensial er synlig i de kreative oppgavene og i intervju. Vi ser på håndverkstalent. Audiovisuelle fortellinger kan få betydning gjennom alt fra kunst til underholdning eller oppdragsfilm, ved hjelp av humor, alvor, politisk engasjement, provokasjon eller andre virkemidler. Det viktige er at vi kan se et formidlingsbehov.  

Informasjon om opptak Bachelor i film og TV 2021  

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju 

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du søke om fritak fra regelen til opptakskontoret. 

For å bli tatt opp ved Bachelor i film og TV kreves: 

Gjennomført og bestått todelt opptaksprøve. 

Opptaksprøven er todelt, og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeide som går videre til intervju. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. 

Innlevering av opptaksprøve 

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per opp- gave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. 

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp. 

Filformater og filstørrelser som skal benyttes ved levering av opptaksprøven 

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere: 

  • Tekst leveres i en PDF-fil eller Word.
  • Film eller slideshow leveres i QuickTime eller Windows Media Player.
  • Filstørrelser på film eller slideshow skal ikke overskride 500MB. 
  • Filstørrelser i PDF skal ikke overskride 100MB

Vurdering og rangering 

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter kriteriene under avsnittet «vurderingskriterier». Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum fra opptaksprøven bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste.