Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i dansekunst.

Suppleringsopptak til Bachelor i dansekunst gjennomføres med videoaudition. Du søker deg inn på spesialisering i enten jazzdans eller samtidsdans.

For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema - dette finner du her.

Fristen for å levere inn egenvurderingsskjema er den samme som søknadsfristen, altså 7. august.

Opptaksprøven

Opptaksprøven består av praktiske danseklasser i klassisk ballett, samtidsdans, jazzdans og i improvisasjon. I tillegg må du vise en dansesolo på maks 1,5 minutter, som du enten har laget selv eller som er en innlært koreografi.

Opptak til studiet skjer på bakgrunn av innsendt egenvurderingsskjema og gjennomført opptaksprøve.

Informasjon om opptak Bachelor i dansekunst

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i dansekunst kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve
  • Søkere med særlig gode danseferdigheter kan gis fritak fra det ordinære kravet om generell studiekompetanse

Innlevering og gjennomføring av opptaksprøve

Du må levere egenvurderingsskjema på minside.kristiania.no, blant annet med informasjon om din dansebakgrunn, for å bli kalt inn til opptaksprøve. Du søker deg inn på spesialisering i enten jazzdans eller samtidsdans.

Vurdering og rangering

Opptaksprøven vurderes av en opptakskomite som rangerer søkerne på bakgrunn av praktisk gjennomføring av opptaksprøve, eventuelt film, og intervju. De best kvalifiserte søkerne vil bli tilbudt plass; de øvrige kvalifiserte søkerne settes på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.  

Vurdering av opptaksprøver

Hver søker vurderes individuelt av minimum tre fagpersoner innen jazzdans, samtidsdans og klassisk ballett. I vurderingen legges det vekt på grunnleggende dansetekniske ferdigheter i jazzdans, samtidsdans og klassisk ballett. I tillegg vurderes søker i improvisasjon og i egen solo. I soloen legges vekt på formidlingsevne, særpreg og bevegelseskvalitet. Ferdigheter innen andre dansesjangre enn de som er nevnt her, vil kunne vektlegges.