Thi Ha Ngo

  • Seniorrådgiver
  • Forskningsadministrasjon og internasjonalisering
  • Felles administrasjon
ThiHa.Ngo@kristiania.no
980 37 689

Ansatte detaljer