Leiry Cornejo Chavez

  • Seniorrådgiver
  • Forskningsadministrasjon og internasjonalisering
  • Felles administrasjon
LeiryCornejo.Chavez@kristiania.no
417 65 069

Bakgrunn

Leiry Cornejo Chavez er jurist og jobber som senior forskningsrådgiver ved Avdelingen for forskningsadministrasjon og internasjonalisering.

Hun skrev doktoravhandlingen om internasjonal rett og menneskerettigheter ved European University Institute i Firenze, Italia, og har LL.M. fra Universitet i Oslo.

Ekspertområder

Ansatte detaljer