Studenter som har funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen. 

Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det. 

Det er viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig slik at vi sammen kan finne gode løsninger.

Oversikt tilrettelegging