Dame med briller sitter i hyggelig sofakrok med bøker i bakgrunnen.
Sarah J. Paulson, født i Wisconsin i USA, er professor i nordisk litteraturvitenskap. Fra høsten blir hun med i ledergruppen til ny rektor ved Høyskolen Kristiania. Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

Paulson har lang erfaring fra den norske universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren).

Hun har en spennende profil, og det at hun har så mye erfaring fra andre universiteter i Norge tenker jeg også er en styrke for oss.

Siden 1994 har norskamerikaneren sittet i ledende posisjoner ved NTNU i Trondheim, Nord universitet og OsloMet – storbyuniversitetet.

– Hun har en spennende profil, og det at hun har så mye erfaring fra andre universiteter i Norge tenker jeg også er en styrke for oss. På OsloMet har Paulson ledet et av de største fakultetene med hundrevis av ansatte og tusenvis av studenter. For Høyskolen Kristiania vil det være en fordel at hun kommer fra et stort system, sier Meza.

Høyskolen Kristiania er i stor vekst, noe også den ferske «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022» fra HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) viser.

– Kristiania har fått mye medieomtale, har vokst og blitt synlig i UH-sektoren. Det er en interessant institusjon som det er spennende å bli kjent med, men dette er selvfølgelig en spennende mulighet for meg karrieremessig også, sier Paulson.

Det vil være meningsfylt for meg å bidra til å gi relevante utdanninger av høy kvalitet til Norges befolkning.

Dame som ler og smiler fra et kafebord.
Sarah J. Paulson har en Ph.D. i Scandinavian Studies fra University of Wisconsin-Madison i hjemlandet. Avhandlingen skrev hun om Herbjørg Wassmos forfatterskap.Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

– Det vil være meningsfylt for meg å bidra til å gi relevante utdanninger av høy kvalitet til Norges befolkning, og å kunne bidra til at Høyskolen Kristiania oppnår sitt mål om universitetsstatus, sier Paulson.

Studenten i sentrum

Meza er kjempefornøyd med å få en professor i nordisk litteraturvitenskap inn i sitt kommende rektorat, og peker på at Paulsons bakgrunn passer spesielt godt inn i den kunstfaglige delen av høyskolen, School of Arts, Design, and Media.

Paulson er veldig opptatt av studentenes suksess, av hvordan man skal tilrettelegge for at studentene skal få bruke sin erfaring.

– Paulson er veldig opptatt av studentenes suksess, av hvordan man skal tilrettelegge for at studentene skal få bruke sin erfaring samt hvordan man skal få aktivisert studentene. Dette er noe vi ved Kristiania også er svært opptatt av, og Paulson vil kunne bidra til fortsatt søkelys på dette, sier Meza.

Ønsker økt mobilitet

Et annet tema begge brenner for er internasjonalisering. 14 år gammel kom Paulson til Levanger som utvekslingselev, og hun ønsker at flere studenter og ansatte får oppleve en annen kultur på nært hold.

– Mobilitet er viktig. Det bidrar til at flere får innsikt i normer og vaner andre steder, og slik i større grad blir klar over i hvilken grad sosiokulturelle anliggender i egen kultur preger vår opplevelse og forståelse av verden, sier Paulson.

For den kommende prorektoren ved Kristiania dreier internasjonalisering seg om mer enn mobilitet:

– Det kan kanskje beskrives som en innstilling til verden, en væremåte som preger identitet og kultur, legger hun til mens hun påpeker betydningen av internasjonalisering for å kunne oppnå mål innen forskning og i utdanningssammenheng.

Ikke alle har mulighet til å reise, men hvis vi får flere utenlandske studenter inn, så vil det gi noe man kaller internasjonalisering hjemme.

Meza tenker at økt internasjonalisering vil gi bedre kvalitet i alle ledd både for studentene og de ansatte.

 – Kanskje vi kan få flere som drar på utveksling, og økt grad av mobilitet både inn og ut, ved å ha en profil som Paulson med så mye internasjonal erfaring. Ikke alle har mulighet til å reise, men hvis vi får flere utenlandske studenter inn, så vil det gi noe man kaller internasjonalisering hjemme. Det betyr at for de som blir igjen så kommer det inn noen nye perspektiver og litt andre diskusjoner enn det man er vant til, sier Meza.