Ranvir Rai

  • Førsteamanuensis
  • Institutt for økonomi og innovasjon
  • School of Economics, Innovation and Technology
Ranvir.Rai@kristiania.no
915 86 800

Bakgrunn

Ranvir Rai er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og underviser i innovasjon og forretningsdesign.

Han har doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap, og bakgrunn som sivilingeniør i industriell økonomi. Videre er han er studieprogramleder for bachelorprogrammet i tjenestedesign.

Rais forskning omhandler hovedsakelig temaer innenfor innovasjon, og da mer spesifikt innovasjonsledelse, disruptiv innovasjon og design thinking i  tjenesteorienterte virksomheter. Han har publisert flere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Han har mer enn 10 års erfaring fra næringslivet, som rådgiver og prosjektleder fra større konsulenthus som EY og Accenture og har bistått mange av Norges ledende bedrifter i både privat og offentlig sektor.

Ekspertområder

Ansatte detaljer