Kunnskap om livsmestring gir økt bevissthet om enkeltindividet og hvordan en persons følelser, tanker og handlinger henger sammen.  

I emnet Livsmestring lærer du om begreper og prinsipper knyttet til ulike livsbelastninger og mestringsutfordringer et individ står ovenfor gjennom et livsløp. Du lærer også ulike mestringsstrategier for å støtte personer i ulike livssituasjoner. 

Emnet gir også kunnskap om relasjoner, sosial kompetanse, selvbilde og selvfølelse og hvordan dette påvirker individets fysiske og psykiske helse.  

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som ønsker forståelse og strategier i møte med mennesker og deres livsmestring. Dette gjør du ved å lære mer om sammenhengen mellom tanker, følelser, kropp og handling. Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Du sitter igjen med kunnskap om temaer innen livsmestring som konflikthåndtering, mediebruk, sosiale medier, seksualitet og kjønn, forbruk og personlig økonomi og stressmestring. Du lærer også om mestringsperspektiver og mestringsstrategier knyttet til dette.

Accordion