2607 - Nettbasert emne

Innføring i regnskap - fullfinansiert

Du lærer om sentrale begreper, prinsipper og lovverk knyttet til regnskapsføring, samt hvordan du utfører enkle regnskapsoppgaver.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Antatt tidsbruk
210 timer
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
6 måneder
Gjennomføring
Deltid
Emnekode
2607
Emnebeskrivelse
Oppstartsdato 30. august

Kunnskap om regnskapsføring er viktig dersom du selv skal føre eget regnskap, og for å kunne bistå regnskapsfører med nødvendig informasjon for å sikre at virksomhetens regnskapsføring er innenfor gjeldene lover og forskrifter.  

I emnet studiet Grunnleggende regnskapsprinsipper lærer du om sentrale begreper, prinsipper og lovverk knyttet til regnskapsføring, samt hvordan du utfører enkle regnskapsoppgaver.   

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som ikke har økonomisk utdanning, men som har ansvar for økonomi og/eller kontakt med regnskapsfører. 

Emnet egner seg for både enkeltpersonsforetak og mindre bedrifter, også i de tilfeller bedriften har egen regnskapsfører. Økt kunnskap i regnskapsføring vil gi en sunnere drift av den enkelte bedrift og redusere sannsynligheten for avvikling og konkurs. 

Emnet er også svært godt egnet for permitterte eller arbeidsledige fra frivillig sektor, kreativ bransje og andre som eier eller jobber i små og mellomstore bedrifter, og som har eller ønsker å ha et økonomiansvar. 

Læringsutbytte

Økt kompetanse i regnskapsføring vil gjøre deg bedre rustet til å utføre andre arbeidsoppgaver og ikke minst drive virksomheten på en økonomisk trygg måte. 

Kompetansen fra emnet vil bidra til at du føler deg tryggere i håndteringen av egen og bedriftens økonomiske forhold, og slik sikre videre utvikling og drift.

Hvorfor kan vi tilby gratis fullfinansierte enkeltemner?

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Kompetanse Norge og Diku tilby et begrenset antall gratis enkeltemner og kurs. Tilskuddet er et svar på behovet for å kunne tilby permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring en mulighet til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet. Det er ikke et krav at du må være permittert eller arbeidsledig for å benytte deg av tilbudet. Tilbudet er lagt opp som nettstudier slik at det skal kunne kombineres med jobbsøking, familieliv og jobb.

Emne detaljer

Innføring i regnskap - fullfinansiert

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.