Kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak kan bidra til at barnehagen og skolen jevner ut sosiale forskjeller og bidrar positivt på barns psykiske, fysiske og sosiale helse. 

Du får verktøy for å arbeide forebyggende med barn og unges fysiske og psykiske helse. Du får kunnskap, ferdigheter og kompetanse i å fremme og bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.  

Emnet gir også kunnskaper om sentrale lover, strategier og planer og instanser som har betydning for helsefremmende og forebyggende arbeid, i tillegg til å beskrive faktorer som påvirker barnets helse og identifisere passende tiltak.   

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som jobber i barnehage eller skole og som ønsker å arbeide forebyggende og helsefremmende med barn og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Etter endt emne får du verktøy for å arbeide forebyggende med barn og unges fysiske og psykiske helse. Du får kunnskap, ferdigheter og kompetanse i å fremme og bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Hvorfor kan vi tilby gratis fullfinansierte enkeltemner?

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Kompetanse Norge og Diku tilby et begrenset antall gratis enkeltemner og kurs. Tilskuddet er et svar på behovet for å kunne tilby permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring en mulighet til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet. Det er ikke et krav at du må være permittert eller arbeidsledig for å benytte deg av tilbudet. Tilbudet er lagt opp som nettstudier slik at det skal kunne kombineres med jobbsøking, familieliv og jobb.

Accordion