Kunnskap om folkehelse gir et innblikk og en oversikt som er viktig i møte med mennesker i ulike situasjoner som behøver støtte og veiledning.  

I emnet Folkehelse lærer du om begreper, prinsipper og metoder knyttet til folkehelse, fysisk og psykisk helse, levevaner og livskvalitet. Denne kunnskapen kan du tilpasse og bruke i arbeidet med ulike målgrupper.  

Emnet gir også kunnskaper i relevante reformer og retningslinjer som er relevante for folkehelsen og arbeidet med dette. Du lærer også hvordan du kan møte mennesker i ulike livssituasjoner med forståelse, empati og respekt.  

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som ønsker å forstå folkehelse i et samfunnsperspektiv og som ønsker verktøy og metoder for å arbeide med folkehelse på individ- og institusjonsnivå.  Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Etter endt emne har du kunnskap om levevaner, psykisk og fysisk helse og hvordan dette henger sammen. Du vil også få ferdigheter i å tolke helseinformasjon og -statistikk og vurdere situasjoner til en målgruppe og identifisere behov for tiltak.

Hvorfor kan vi tilby gratis fullfinansierte enkeltemner?

Fagskolen Kristiania kan med finansiering fra Kompetanse Norge og Diku tilby et begrenset antall gratis enkeltemner og kurs. Tilskuddet er et svar på behovet for å kunne tilby permitterte, ledige, unge uten mye arbeidserfaring en mulighet til å ta utdanning mens de venter på å komme inn i arbeidslivet. Det er ikke et krav at du må være permittert eller arbeidsledig for å benytte deg av tilbudet. Tilbudet er lagt opp som nettstudier slik at det skal kunne kombineres med jobbsøking, familieliv og jobb.

Accordion