Fagskole på nett - Nettstudium

Smittevern i helsetjenesten

Lær om smitteforebygging, håndtering av utbrudd og om smittevern på både system- og individnivå.

Søknadsfrist
15. januar
Oppstart
Vår 2022
Studiested
Nettstudium
Nivå
Fagskole på nett
Pris
21 300 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Deltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
30
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Studiestart er i uke 5 2022

Fagskoleutdanningen Smittevern i helsetjenesten gir verdifull kunnskap i møte med noen av vår tids store samfunnsmessige utfordringer, nemlig smitte og antibiotikaresistensDen pågående koronapandemien har tydeliggjort hvor sårbare vi er for smitte, som følge av økt mobilitet og globalisering, og hvor viktig det er med et effektivt smittevern. I takt med en økende introduksjon av resistente mikrober i Norge, vil behovet for kompetanse innen dette fagfeltet øke betraktelig i årene fremover. 

Gjennom studiet vil du lære om forebygging av smitte, håndtering av utbrudd og smitte i hverdagen, sykdomsfremkallende bakterier og virus, infeksjonssykdommer og blokkering av smittemåter. Studiet ser på de mikrobiologiske og miljømessige faktorene som bidrar til forekomsten, utbredelsen, overføring og kontrollen av smitte.  

Du vil få en innføring i smittevern både på systemnivå og individnivå. Med denne kompetansen vil du kunne delta aktivt i behandlingen av smittebærende pasienter, samt kunne veilede både pasienter, pårørende og medarbeidere i helsetjenesten om smittsomme sykdommer.   

Studiet er først og fremst tiltenkt deg som har fullført og bestått videregående opplæring innen Helse- og oppvekstfag, og som jobber eller har jobbet som helsefagarbeider, ambulansefagarbeider, portør eller helsesekretær. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet.

Hva lærer du? 

Utdanningen er består av to emnerPraktisk smittevern og Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. 

I emnet Praktisk smittevern vil du lære om smittevern på forskjellige arenaer i helsetjenesten, som for eksempel legekontor, sykehjem og hjemmetjenesten. Du vil få en innføring i hvordan smittekjeden kan brytes mellom pasienter. Videre vil vi se nærmere på hygiene med hensyn til miljøet som omgir pasientene, og hvordan basale smittevernrutiner kan forebygge smitte og infeksjoner.  

Emnet gir kunnskap om aktuelle lover og forskrifter relatert til smittevern, meldeplikt og tvang. Du vil lære om samfunns- og individperspektivet i arbeidet med smittevern. Du vil tilegne deg nødvendig kompetanse om smittevern i helseinstitusjoner, slik at du blir en ressurs for smittevernarbeidet på egen arbeidsplass.  

det andre emnetMedisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommervil du få en innføring i mikroorganismers levemåter, virulens og smittemåte. Du vil i tillegg lære om antibiotikaresistens, infeksjonsforebygging og pasientsikkerhet.  

Gjennom emnet vil du få en forståelse for samspillet mellom mikroorganismer og menneskerog sykdommene de forårsaker. Vil vi se nærmere på hvordan infeksjonssykdommer kan forebygges og komplikasjoner denne type sykdommer kan medføre. Du vil videre lære om ulike infeksjonssykdommer slik at du kan informere, følge opp og veilede pasienter som har fått påvist en infeksjonssykdom, og deres pårørende.  

Flere av fag- og timelærerne på studiet jobber i det aktuelle yrkesfeltet og kan dermed bidra med ny og oppdatert kunnskap om det som skjer innenfor sitt fagfelt. Utdanningen blir i tillegg kvalitetssikret av et eksternt bransjeråd hvert år.   

Jobbmuligheter

Etter fullført og bestått utdanning vil du ha tilegnet deg relevant kunnskap og ferdigheter som kreves for å sikre forsvarlig og effektiv smitteforebygging, og hvordan man håndterer et utbrudd på en rask og korrekt måte. Du vil ha god kompetanse om smittevern i helseinstitusjoner, og vil kunne bidra aktivt i smittevernarbeidet på egen arbeidsplass.  

Du vil være en viktig ressurs i smittevernarbeidet på ulike arenaer i helsetjenesten som:

 • Legekontor 
 • Sykehjem 
 • Sykehus  
 • Omsorgsbolig  

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:

Tlf : +47 22 59 61 00 - åpent hverdager 08:00 – 16:00

E-post: nettstudier@kristiania.no

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Eleni Canameti
Les mer om Eleni

Søk på Smittevern i helsetjenesten

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

Aktuelt fra våre nettstudier

 • Hva er fagskole?
  Fagskole

  Hva er fagskole?

  Hva vil det egentlig si å studere på en fagskole, og hvilke muligheter gir det deg? Her får du svarene du trenger.
  Les mer
 • Bygget milliardbedrift etter brystkreften
  Fagskole

  Bygget milliardbedrift etter brystkreften

  Det verste adm.dir. Solfrid Lind vet er begrepet «tapte kampen mot kreft», for det er ikke sånn at noen er flinkere enn andre her. Det er genetikk og det er flaks og uflaks. Les om hennes flaks!
  Les mer
 • Slik fungerer deltidsstudier
  Fagskole

  Slik fungerer deltidsstudier

  Hvis du ønsker å kombinere jobb og studier eller har andre tidkrevende forpliktelser, kan et deltidsstudium være midt i blinken!
  Les mer
 • Vanskelig å velge utdanning? Da bør du logge av PC-en
  Fagskole

  Vanskelig å velge utdanning? Da bør du logge av PC-en

  Vanskelig å velge utdanning? Da bør du logge av PC-en og vende fokuset innover!
  Les mer
 • Hva er forskjellen på fagskole og høyskole?
  Fagskole

  Hva er forskjellen på fagskole og høyskole?

  Hva er egentlig forskjellen mellom å studere på fagskole og høyskole, og hvilke muligheter gir det deg? Vi gir deg svarene du trenger.
  Les mer
 • Disse forsikringene bør alle studenter ha
  Fagskole

  Disse forsikringene bør alle studenter ha

  Når uhellet først er ute er det greit å ha en trygghet i ryggen. Her er våre beste forsikringstips til deg som studerer!
  Les mer
 • 23/5-regelen – hva er det?
  Fagskole

  23/5-regelen – hva er det?

  Hva er 23/5-regelen? Det kan fort bli forvirrende. Les mer om hva denne regelen går ut på, og hvordan du kan benytte deg av den for å søke høyere utdanning.
  Les mer
 • Bruker permitteringstiden på nettstudier i regnskap 
  Fagskole

  Bruker permitteringstiden på nettstudier i regnskap 

  Da Sebastian Philipsson ble permittert, benyttet han anledningen til å videreutdanne seg på nett.
  Les mer

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer