Årsstudium - Bergen og Oslo

Psykologi

Studiet for deg som er interessert i å lære mer om mekanismene bak hvorfor vi gjør som vi gjør.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Bergen og Oslo
Nivå
Årsstudium
Pris
43 000 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer.

Vil du ta dette studiet på nett?

Vi tilbyr også et årsstudium i psykologi på nett, som gir enda mer fleksiblitet og frihet i gjennomføringen.

Årsenhet i psykologi gir en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende og dagsaktuelle problemstillinger innen fagområdet. Du vil også lære å anvende denne kunnskapen til å identifisere og belyse ulike problemer.

Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til miljø.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Hva lærer du?

Moderne psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og utforskes med både teknologi og analyseverktøy for å forstå kompleksiteten som ligger bak menneskelige fenomener.

Jente sitter i sofa med en mac i fanget.

Nyhet!

Årsenheten i psykologi er et studium basert på det nyeste innen psykologisk forskning

Som anvendt fag praktiseres psykologi med fokus på både generelle trekk og spesifikke situasjoner, samtidig som en ivaretar individets verdighet. I løpet av studieåret vil du opparbeide deg kunnskap om ulike psykologiske perspektiver og teorier, samt ferdigheter til å studere menneskelige fenomener.

I tillegg vil vi fokusere på emner som: 

  • Sosial- og personlighetspsykologi
  • Utviklingspsykologi og emosjoner
  • Psykologisk historie og forskningsmetoder

Årsenheten dekker psykologiens historie og de ulike retningene som har vokst frem, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling, fra fødsel til alderdom.

Jobbmuligheter

Faget handler dypest sett om å forstå og forklare atferd, og kompetanse innen psykologifaget vil derfor være relevant i et bredt spekter av yrkessammenhenger. Typiske eksempler kan være pedagogisk arbeid med mennesker i ulike aldre og arbeid i psykiatri og psykisk helsevern, samt øvrige sosial- og velferdstjenesteorienterte yrker.

Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Studiedetaljer

Portrett av Ragnhild Eg

Studieprogramleder

Ragnhild Eg
Les mer om Ragnhild

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer