Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i tekst og skribent
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i Tekst og skribent, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøvene speiler de tre hovedområdene i utdannelsen vår: kunstorienterte tekster, markedskommunikasjon og redaksjonelle fortellinger.

Ingen av de 9 oppgavene er obligatoriske. Til sammen skal du levere 4 oppgaver.

Oppgave 1

Vi lever i en verden med voldsomme endringer. Hvordan opplever du dette? 

Oppgave 2

Drypp drypp drypp.

Oppgave 3

Det norske språket er en levende organisme. Ord oppstår, utspiller sin rolle og forsvinner, og nye kommer til. Hvilket ord synes du trenger å avgå ved døden, og hvilket vil du erstatte det med? Vis både det ordet du vil fjerne, og det du vil legge til, og presenter det på en måte som gjør at folk får lyst til å bruke det. 

Oppgave 4

Hvordan er det å være det motsatte av det du er?

Oppgave 5

Hvordan vil du få flere unge menn til å bruke bilbelte?

Oppgave 6

Fremmede fra en annen galakse har besøkt jorda. Hva forteller de når de kommer hjem? 

Oppgave 7

Du skal lage en ny oppfinnelse. Hva er den? Hva skal den hete? Og hvordan skal du få folk til å bruke den?

Oppgave 8

Løs denne koden:🧚‍♀‍ x 🚀$dypt vann_offer568 ?= % 😒 likevel 😳️Tja 🎶

Oppgave 9

Få noen andre til å løse en av oppgavene. Hva var bra? Hva var dårlig? Lag den bedre (vi vil se begge oppgavene).

Virkemidler: 

Alle oppgavene kan løses med lyd, bilde og/eller tekst. 

  • Lyd: Maks 3 min. per oppgave
  • Film: Maks. 3 min. per oppgave
  • Tekst: Maks. 900 ord per oppgave

Opptak til studiet forutsetter innsendt og bestått opptaksprøve.

Informasjon om opptak Bachelor i Tekst og skribent

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i Tekst og skribent kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt, og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i Tekst og skribent skal du levere 4 obligatoriske oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  •  Tekst / tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4-filer eller MOV-filer

Dersom det er praktisk mulig, er det fint om flest mulig av oppgavene ligger i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF-fil.

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med de poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen i tråd med de regler departementet fastsetter. De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.  

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium, og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Idé

Her vurderer vi søkerens evne til å utvikle ideer som vekker oppmerksomhet og fungerer i forhold til innholdet i kommunikasjonsoppgaven.

 

Alle oppgaver

Virkemidler

Her ser vi etter hvordan de visuelle virkemidlene som er brukt i oppgaven bidrar til å formidle budskapet.

 

 

Alle oppgaver

Originalitet

Her vil vi legge vekt på nyskapende idéer, innspill og utforminger.

 

 

Alle oppgaver

Refleksjon

Her ser vi etter evnen til å knytte ideer og løsninger opp mot aktuelle samfunnstrender.

 

Alle oppgaver

Verbalkommunikasjon

I intervjuet ønsker vi å få muligheten til å danne oss et førsteinntrykk av kandidatens potensial når det gjelder dialog, refleksjon og kommunikasjon med medstudenter, oppdragsgivere og fagpersoner.

Intervju