Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i populærmusikk. 
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å bli tatt opp ved Bachelor i populærmusikk kreves generell studiekompetanse. For søkere som er spesielt faglig kvalifisert kan unntak for dette innvilges, kontakt opptaksavdelingen dersom dette gjelder deg. Du må også laste opp ferdig utfylt egenvurderingsskjema og bestå opptaksprøven.

Tid og innhold for opptaksprøven:

Opptaksprøvene våren 2021 foregår digitalt, grunnet situasjonen med korona-pandemien. Alle søkere til Bachelor i populærmusikk skal sende inn sin opptaksprøve på video i stedet for personlig oppmøte. 

Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et egenvurderingsskjema som du finner her.

Last ned og fyll ut egenvurderingsskjema. Ferdig utfylt skjema må lastes opp via "Min side for søkere" senest innen 15. februar 2021, sammen med opptaksprøven.

Dette er innholdet i opptaksprøven:

Du skal sende oss tre ulike videoer, hver av dem på inntil 10 minutter.

Merk hver fil slik: Fornavn Etternavn Hovedinstrument Del (f. eks: Vilde Andersen Bass Del 2)

Videoen kan være filmet med mobilkamera, og lydkvaliteten trenger ikke være perfekt. Det viktigste er at vi kan se og høre deg godt; med hendene dine når du spiller og ansiktet ditt når du snakker og synger. Snakk tydelig, og ikke for fort, se i kamera. Du kan stoppe kamera underveis hvis du ønsker, og ta pauser. 

Søknad og opptaksprøve vurderes av en komité med både faglig ansatte og en studentrepresentant. Søkere rangeres for hvert hovedinstrument.

Del 1: Prøvespill på hovedinstrument

Her står du fritt i hva du vil fremføre på det hovedinstrumentet som du søker på, innenfor en tidsramme på ca. 10 minutter. Du bør spille/synge to låter, eller utdrag med deler fra flere. Fortell helt kort hvilke låter du har valgt, og hva du vil vise oss med dem.

Vi ser og lytter etter musikalitet/uttrykk, originalitet/kreativitet, formidling, form- og sjangerforståelse, musikalsk potensial, generell instrumentbeherskelse (harmonisk oversikt og improvisatoriske ferdigheter kan også være relevant).

Vi ønsker å høre deg med en form for akkompagnement, dersom du har mulighet til å få til dette. Det kan f.eks. være et enkelt live-spilt akkompagnement til en vokalist, eller en lydfil med et backingtrack som du spiller/synger oppå. Det beste er om du kan gjøre noe alene og noe med akkompagnement. Du skal ikke sende oss konsertopptak fra tidligere opptredener, eller lydfiler fra tidligere produksjoner.

Del 2: Gehør og teori

Her skal du vise din kunnskap i praksis. Besvar det du kan, og gå videre dersom det er spørsmål du ikke kan svare på:

  • Fortell hvilke intervaller som kalles rene, og hvilke som kalles store eller små. Syng tre ulike intervaller og fortell hvilke de er.
  • Fortell hvilke intervaller som finnes i en dur- og en molltreklang, og hva som dermed er den tekniske forskjellen på dur og moll. Syng en durtreklang i grunnstilling fra grunntonen og opp, og syng en molltreklang.
  • Fortell hvordan en durskala er bygget opp. Forklar intervallene som definerer skalaen.
  • Fortell hvor mange og hvilke fortegn tonearten G-dur har. Syng en G-durskala med navnet på hver tone.
  • Fortell hvor mange og hvilke fortegn tonearten G-moll har. Syng en G-mollskala med navnet på hver tone. Det finnes flere ulike mollskalaer, så fortell også hvilken av dem du synger.
  • Bruker du besifring, og kan du gi et eksempel på hvordan?
  • Klapp/slå en selvvalgt rytmefigur over en jevn puls og forklar hvordan den noteres (f.eks. «dette er en rytmefigur i 4/4-takt, hvor jeg klapper åttedeler mens jeg tramper pulsen») 

Del 3: Hvorfor søker du?

Ta utgangspunkt i hva du har skrevet i søknaden din, og fortell litt om deg selv, din musikalske erfaring, og hvorfor du søker. Vi vil gjerne høre om hva som er din motivasjon og hvilke forventninger du har til dette studiet. Du kan gjerne si noe om dette med utgangspunkt i det du har lest i studieplanen.

Vær så konkret du kan – vi forstår allerede at musikk betyr mye for deg, så vi vil gjerne få en god forståelse av hvorfor du ønsker å satse på et treårig bachelorstudium i Populærmusikk hos oss på Høyskolen Kristiania.

Etter gjennomført opptaksprøve:

Etter at alle opptaksprøver er gjennomført, vil du få svar på om du er med videre for opptak 2021. Endelig svar på hvem som tilbys studieplass, og hvem som står på venteliste, blir sendt ut i juli. Dersom du står på venteliste, vil du få vite hvilken plass du har. Blir det ledig plass for ditt instrument, vil tilbud sendes i henhold til nummer på ventelisteplassene.

Vurdering av opptaksprøver 

Når vi vurderer opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i hvert kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer hvert kriterium. 

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Ferdigheter på hovedinstrument

 

Musikalitet/uttrykk, originalitet/kreativitet, formidling, form- og sjangerforståelse, musikalsk potensial, generell instrumentbeherskelse (harmonisk oversikt og improvisatoriske ferdigheter kan også være relevant).

Med og uten akkompagnement.

 

Del 1 «Prøvespill på hovedinstrument», video med varighet inntil 10 min. Vektes 60 %.

Ferdigheter i gehør og teori

 

Kobling av grunnleggende teoretisk forståelse og praktisk ferdighet er en viktig kompetanse her. Akkorder, skalaer, fortegn, intervaller, besifring, tonenavn og rytme.

 

 

Del 2 «Gehør og teori», video med varighet inntil 10 min. Vektes 30 %.

Motivasjon og forventninger

 

Bakgrunn, motivasjon, forventningsavklaring. Søkerens interesse for og kjennskap til fagfeltet, og tanker om hvordan hun/han vil bruke utdanningen i sitt arbeidsliv.

 

 

Del 3 «Hvorfor søker du?», video med varighet inntil 10 min.

Søknad med egenvurdering inkludert vedlagt dokumentasjon og attester. Vektes 10 %.