Endring per 26. januar 2021

I lys av siste utvikling av COVID-19-situasjonen legger vi om til digital audition i stedet for fysisk oppmøte og audition i Oslo i februar/mars.

Endringene er:
 • audition vil foregå LIVE på nett (ikke det samme som pre-kvalifisering beskrevet nedenfor)
 • alle datoer er fortsatt gjeldende
 • tidligere informasjon om forberedelser og innøving av materiale er det samme
 • eneste forskjell er at søkere fremfører sang, dans og skuespill foran kamera i egen stue ved bruk av PC, nettbrett eller mobil
 • mer detaljer vil bli sent hver enkelt søker etterhvert når søknad er mottatt


Informasjonen nedenfor er forøvrig fortsatt gjeldende. 

Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i musikkteater. 
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Pre-kvalifisering

Søkere til Bachelor i musikkteater ved Høyskolen Kristiania må gjennom epre-kvalifisering av sanglige ferdigheter. Lenke til evideoopptak av fremført sang fra vårt auditionmateriale fylles inn sammen i egenvurderingsskjemaSe for øvrig informasjon nedenfor og våre nettsider om innstudering av sanger. 

Video anbefales lastet opp til YouTube eller annen videotjeneste slik at kun lenken oppgis i egenvurderingsskjemaet. Video kan slettes etter endt pre-kvalifisering(En kan gjerne sette videoen til «Unlisted» slik at den ikke er søkbar eller tilgjengelig for andre uten linken). 

Søkere vil basert på pre-kvalifiseringen ente videre til opptaksprøvene beskrevet nedenfor, eller få avslag og at man ikke er vurdert som aktuell for årets opptak. 

Opptaksprøvene  

Opptaksprøven til bachelor i musikkteater har fire deler: Audition i dans, sang, skuespill samt et intervju for å høre litt om din motivasjon og tanker omkring studiet.  

Du må laste opp ferdig utfylt egenvurderingsskjema som du finner her.

Auditionmaterialet finner du nederst på denne siden. Her er utvalg sanger etter stemmetype samt flere monologer du kan velge mellom. Du velger 2 sanger og en monolog (skuespill) som du skal innstudere og forberede godt til opptaksprøven. Sangene bør fremføres i den konteksten de fremgår i musikalene de er hentet fra, men du kan fritt lage din egen tolkning. I monologen står du fritt til å velge din egen kontekst og tolkning. 

Tid og innhold for opptaksprøven:  

Du vil kunne velge ditt 1. og 2. valg fra følgende opptaksdager for opptaksprøvene i 2021:  

 • Lør/søn  13. - 14. februar  
 • Lør/søn 27. - 28februar 
 • Lør/søn  6. - 7. mars  

Hver auditiondag starter med registrering kl. 09:00 og avsluttes som regel før kl. 17:00 og har følgende plan for dagen: 

 • 09:00 Registrering 
 • 09:15 Fysiske tester gruppevis 
 • 09:55 Studentoppvarming 15 min 
 • 10:10 Velkommen v/opptakskoordinator 
 • 10:15 Dans audition i samlet gruppe 
 • 11:30 Pause 
 • 12:00 Sang audition individuelt 
 • 14:15 Pause 
 • 14:45 Skuespill audition individuelt 
 • 17:00 Ferdig for dagen

Slik gjennomføres opptaksprøven: 

Søkere blir prøvet i dans, sang og skuespill foran en kvalifisert fagjury. Juryen består av interne og eksterne fagpersoner, i tillegg til en studentrepresentant.   

Danseprøven består av en times instruksjon av danselærer i fellessal. Det blir gjort enkle bevegelser og trinn i starten av timen og noe mer sammensatte kombinasjoner etter hvert utover i timen. Det blir også noe visning i grupper mot slutten av timen. Juryen er til stede hele veien for observasjon. 

Sangprøven foregår individuelt, der du fremfører dine forberedte sanger valgt fra tilsendt auditionmateriale. Det vektlegges like mye at du evner å formidle innholdet av sangen som dine sangferdigheter. 

Skuespillprøven foregår også individuelt, og også her forventes det at du er godt forberedt med 1 av monologene fra tilsendt auditionmateriale. 

Intervjuet vil være en samtale der vi spør litt om hvorfor du søker og hva dine forventninger til studiet er.

Etter gjennomført opptaksprøve: 

Kort tid etter opptaksprøvene er gjennomført, vil du få svar på om du vil bli tilbudt studieplass hos oss, om du står på venteliste, eller om vi ikke anser dine ferdigheter for å være gode nok til vårt studium per i dag. Dersom du står på ventelistevil du få vite hvilken plass du har. Blir det ledig plass, vil tilbud sendes i henhold til nummer på ventelisteplassene. 

Vurdering av opptaksprøver 

Juryen vil følge søkerne gjennom hele dagen. For hvert av de 3 fagdisiplinene dans, sang og skuespill vil hver søker blir vurdert individuelt av juryen på en skala fra 1 til 6. Gjennomsnittet vil danne grunnlag for rangering av søkerne.

Søkere bør ha 2 av 3 fagdisipliner (sang, dans, skuespill) på høyt nivå for å komme inn, men det kan vektlegges kandidater som viser særlig evne til scenisk formidling. Kandidatens sangevner må være på et akseptabelt nivå. 

Videre ser juryen etter følgende: 

Dans: 

 • Evne og tilgang til koordinasjon og bevegelsesmønstre 
 • Evne til å ta instruksjon og integrere denne i egne bevegelser 
 • Evne til å uttrykke en følelse bak bevegelsene og formidle denne når bevegelsen er forstått  
 • Evne til overblikk og ikke miste seg selv i detaljer  

Sang: 

 • Overordet og sentralt: Evne til å formidle en historie, en følelse gjennom sangen
 • Gode sanglige ferdigheter med variasjon i register og volum, og tilgang til en fri stemme
 • Musikalitet og genreforståelse for det enkelte sangnummer 
 • Vite sangens kontekst i den musikalen som sangen er hentet fra
 • Har rytmeforståelse i møte med tekst og melodi samt musikken for øvrig (piano)
 • Evne til å behandle tekst på en naturlig måte ut fra muntlig tale i sangen
 • Evne til å lytte og følge akkompagnement (pianist) 

Skuespill: 

 • Overordnet og sentralt: Formidlingsevne og tilstedeværelse i historien som fortelles 
 • Evne til å forestille seg situasjoner og å leve seg inn i disse
 • Evne til å levendegjøre tekst ut fra egen tolkning
 • Evne til å formidle situasjon framfor ord og setninger

Kunstneriske ferdigheter på tvers av fagdisiplinene sang, dans og skuespill: 

 • Forestillingsevne og -lyst
 • Fleksibilitet og tilpasningsevne, eller ønske om dette
 • Formidlingsevne og -lyst
 • Tilstedeværelse og ønske om tilstedeværelse

Gruppedynamiske ferdigheter: 

 • Samarbeidende 
 • Lyttende 
 • Tar hensyn, uten å forsvinne 
 • Motivert og motiverende 

Sanger

Liste over sanger finner du her

Monologer

Monologer