Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i grafisk design.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Alle oppgavene er obligatoriske. Til sammen skal du levere 3 oppgaver.

Oppgave 1 (obligatorisk)

A. Dokumenter forsiden på et pakningsdesign fra dagligvarehandelen ved hjelp av kamera. Eksempler på pakningsdesign kan være Freia melkesjokolade, Sørlandschips, Lano såpe eller Le Rustique Camembert.

Skriv en kort tekst på maksimum 300 ord hvor du reflekterer over hvilken målgruppe du tror det valgte pakningsdesignet er rettet mot, og hvilke visuelle virkemidler som brukes i kommunikasjonen. Vær oppmerksom på typografi, bildebruk og komposisjon. Inkluder både bildet og teksten i leveransen.

B. Pakningsdesignet fra oppgave 1A skal redesignes for en helt ny målgruppe. Du kan selv bestemme hvilken målgruppe det skal være. Innholdet i tekst- og bildekommunikasjon skal beholdes, men de visuelle virkemidlene må endres for å appellere til den nye målgruppen.

Vis oss designet ditt og legg ved en kort tekst på maksimum 300 ord som beskriver den nye målgruppen og hvordan du kom frem til løsningen. 

Oppgave 2 (obligatorisk)

Lag en typografisk animasjon på maksimum 20 sekunder, eller et typografisk storyboard på maksimum 12 ruter, som visualiserer følelsen «smerte». Løsningen kan kun bruke typografiske tegn (glyfer) og må være i sort/hvitt. Illustrasjon kan ikke benyttes. 

Oppgave 3 (obligatorisk)

Vis oss fem av dine egne arbeider. Disse kan være skoleoppgaver, kundeoppdrag eller selvinitierte prosjekter. Maksimmum to av arbeidene kan være fotografier. Alle arbeidene leveres i en samlet PDF.

Legg ved en kort tekst på omtrent 150 ord som beskriver hvorfor du har valgt å presentere nettopp disse fem arbeidene.

Opptak til studiet forutsetter innsendt og bestått opptaksprøve.

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i Grafisk design kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve

Ved Bachelor i Grafisk design skal du levere 3 obligatoriske oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp. 

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4-filer eller MOV-filer 

Dersom det er praktisk mulig, er det fint om flest mulig av oppgavene ligger i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF-fil. 

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med de poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen, i tråd med de regler departementet fastsetter.

De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Kreativitet

Her vurderes søkerens evne til
nysgjerrighet og nytenkning knyttet til oppgaven, samt evne til å ta relevante designvalg.

Alle oppgaver

Formspråk / håndverk

Her vurderes søkerens evne til å velge relevant formspråk og gjennomføre håndverket i sitt design.

Alle oppgaver

Refleksjonsnivå

Her vurderes søkerens evne til å begrunne sine valg verbalt og visuelt.

Alle oppgaver