Seksjon for folkehelse og manuell behandling

Seksjon for Folkehelse og manuell behandling skal bidra til samfunnet og forskningen ved å gjennomføre målrettet forskning og utdanning med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak, samt å benytte og bidra til å utvikle teknologi og vitenskap.

Seksjonen har fire programmer: Bachelor og videreutdanning i osteopati, bachelor i akupunktur, bachelor i livsstilsendring og folkehelse, og master i anvendt folkehelsevitenskap. Osteopati og akupunkturprogrammene gir kompetanse i å oppdage, behandle og forebygge helseproblemer som for eksempel ved å redusere smerter og øke bevegelighet i ledd, redusere muskelspenninger og bedre blodsirkulasjon til vev og hjelpe kroppen til å helbrede seg selv. Folkehelse er vitenskapen om å øke helsen og sikkerheten til samfunnet gjennom utdanning, politiske beslutninger og forskning. 

Anvendt folkehelse (AnFo), AcuBreast og Chronic Pain and Research Methods (CPRM) er forskningsgruppene i seksjonen. AnFo gjennomfører folkehelseforskning for å bedre befolkningens helse og helseforskjeller. AcuBreast-studien undersøker om akupunkturbehandling kan redusere fatigue etter avsluttet brystkreftbehandling. CPRM fokuserer på å forbedre kunnskapen om vedvarende smerte (spesielt muskel- og skjelettsmerter) og utvikling av nye metoder for å forbedre forskningsdesign, resultatmåling og analyse. 

 • Nina Pettersson

  Prosjektkoordinator

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Nina Pettersson
 • Even Jarstad

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Even Jarstad
 • Ashley Rebecca Holt Bell

  Vitenskapelig assistent

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Ashley Rebecca Holt Bell
 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Miroslava Tokovska
 • Gunnar Tellnes

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Gunnar Tellnes
 • Line Rølvaag

  Line Rølvaag

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Line Rølvaag
 • Merete Lindén Dahle

  Merete Lindén Dahle

  Seniorkonsulent

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Merete Lindén Dahle
 • Ursula Småland Goth

  Ursula Småland Goth

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Ursula Småland Goth

Forskningsprosjekter

 • Long-term care (LTC) includes the broad array of services provided to disabled persons – particularly the elderly because of chronic illness or disability - at home, in nursing homes, and in assisted-living facilities. The integration of social and healthcare services in Slovakia has been continually discussed over the past 20 years. The numerous intentions for preparing a legal framework for long-term care were rejected due to the lack of political will and lack of cooperation between...

 • The most serious and latest crisis in the form of  SARS-CoV-2 pandemic hit every country of the world  in the form of a transmissible virus. The aim of this study is to provide a comprehensive review of Norwegian and Slovak SARS-CoV-2 pandemic measures (plans) implemented in the health and social services for elderly to identify impacts on the service provision and mortality rates.

 • Lav utdannede arbeidsinnvandrere har ofte trange levekår som førte til en  uforholdsmessig påvirkning av pandemien. Registerdata fra Norge viser at migranter og etniske minoriteter, spesielt fra Pakistan og Somalia, har blitt mer berørt av viruset enn gjennomsnittsbefolkningen, og har en høyere infeksjonsrate og en høyere innleggelsesrate. Ett år inn i pandemien publiserte Folkehelseinstituttet infeksjonsrater for ulike deler av den norske befolkningen. Disse registerdataene viser at...

 • Adolescents are arguably the most active age group on social media, which means that they are exposed to social influence both in their physical and digital lives. Past research suggests that particularly passive interactions with social media content can trigger social comparison (Orben, 2020). The influence and comparisons brought on by social media content is troubling considering that some trends convey unrealistic beauty ideals, arising from manipulated images, cosmetic surgery, and...

 • MÅL: Målet med artikkelen er å presentere det filosofiske statsbegrepet og demokratisk medborgerskap i arbeidet med sosialtjenesteklienter basert på en refleksjon av yrkesutøvelsen til sosialarbeiderstudenter i Norge. TEORETISK GRUNNLAG: Det teoretiske grunnlaget for begrepet medborgerskap i sosialt arbeid støtter begrepet aktivt medborgerskap, prinsippet om sosial rettferdighet og teorien om anerkjennelse. METODER: I prosessen med å analysere rapporter og refleksjoner fra sosialarbeidsstuden...

 • Flere eldre 60+ opplever økende helseproblemer og har et økt behov for helse og sosiale tjenester. Slovakia vil oppleve en aldrende befolkning, og målet med dette prosjektet var å vurdere deres fremtidige behov og analysere tilgang til sosiale tjenester og helsetjenester i Slovakia. Kvalitative og kvantitative data ble innhentet ved en undersøkelse basert på lukkede og åpne spørsmål og to fokusgruppintervjuer. Data ble innhentet fra 59 ordførere i South Gemer-regionen (Slovakia). De kvalitati...

 • Mange personer med demens bor hjemme og stoler på uformelle omsorgspersoner for å gi omsorg. Som den progressive sykdommen som demens, blir personer med demens stadig mer avhengige, og legger mer fysiske, følelsesmessige og sosiale krav til uformelle omsorgspersoner. Basert på en undersøkelse av relevante nasjonale planer / strategier for demens, presenterer denne artikkelen en undersøkelse av helsefremmende flett samt psykososial støtte brukt i demensfeltet i Europa. Resultatene våre viser a...

Studier