Institutt for økonomi og innovasjon

Institutt for økonomi og innovasjons faglige profil knytter seg primært til innovasjon i organisasjoner og samfunnsøkonomi.

Forskningen ved instituttet knyttes opp mot hvordan organisasjoner gjennomgår endringer for å skape verdi for sine kunder og samfunnet som helhet. Sentralt er innovasjonsledelse og implementering av disse i organisasjoner, samt kunde- og brukertesting i utviklingen av nye produkter og tjenester. Innen økonomi leveres forskning på mikro- til makroøkonomi. Instituttet tilbyr studieprogram på bachelornivå innen økonomi og administrasjon (siviløkonom) og innovasjon.  

 • Arild Fetveit

  Forsker

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Arild Fetveit
 • Jorunn Irene Andersen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Jorunn Irene Andersen
 • Nils Sanne

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Nils Sanne
 • Malte Bieler

  Malte Bieler

  Sensor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Malte Bieler
 • Fahad Awaleh

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Fahad Awaleh
 • Helene Lie Røhr

  Helene Lie Røhr

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Helene Lie Røhr
 • Olav Rune Øverland

  Olav Rune Øverland

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Olav Rune Øverland
 • Jan Ole Similä

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for økonomi og innovasjon

  Jan Ole Similä

Forskningsprosjekter

 • Scientific literature underlines the relevance of entrepreneurial capabilities in the determination of the effectiveness of the socio-economic response to health crises in both the short- and long-term (Cohen 2019; Giones et al. 2020). Private and public organizations must act decisively in a context of critical and sustained uncertainty, adopting experimental, agile approaches to problems, prioritizing openness to change and quick reactions over concerns for efficiency and form (Chesbrough...

 • Det brukes store midler nasjonalt og internasjonalt på helseforskning. Men forskning har begrenset verdi i seg selv; den må bli formidlet til klinikerne for å få verdi. Prosjektets hovedmål er å teste et verktøy for enkel og effektiv formidling av fagprosedyrer til klinikere. Studien skal undersøke om et elektronisk verktøy for prosedyreformidling og -håndtering har effekt på hvordan leger bruker, utvikler og oppdaterer fagprosedyrer. Tre forskningsspørsmål vil bli testet. 1. Fører enkel...

 • Prosjektet vil gjennom en 'flernivå analyse' undersøke effekter av grønne offentlige anskaffelser innen biltransport. 

 • Kvantitative undersøkelser og tidligere litteratur har vist at kontraktsoppfølging i offentlige kontrakter ikke ivaretas godt nok. Følgene ved mangelfull og dårlig oppfølging av de kontrakter som inngås, kan være kostbare for det offentlige. Prosjektet så i fase 1 nærmere på denne utfordringen ved hjelp av kvalitative intervjuer med sju informanter. I fase 2 følger prosjektet fire av informantene videre for å se på utvikling i gjennomføring av kontraktsoppfølging. 

Studier