Dato: 23. september

Tidspunkt: 8.00-09.30

Sted: Kirkegata 24, Ernst hage

Velkommen til prisvinnerseminar

Professor Espen Tønnessen har blitt tildelt Kristianiaprisen for forskningskommunikasjon og bedre arbeidsliv 2022. I statuttene for prisen heter det at prisvinneren skal demonstrere formidlingsferdighetene i eget arrangement.

Høyskolen Kristiania har derfor gleden av å invitere deg til å prisvinnerseminaret, hvor du både får frokost og kunnskapspåfyll. Her vil Tønnessen holde to aktuelle miniforedrag:

1) Hvorfor er de beste best?

I sin forskning har Tønnessen studert treningen til omkring 100 verdensmestere og Olympiske mestere. Han har i tillegg gjennomført en rekke intervensjonsstudier innenfor utholdenhet, styrke og hurtighet. I dette foredraget stiller han spørsmålene: Hva kreves av trening og fysisk kapasitet for å bli en verdensener i utholdenhetsidretter? Hvordan forsker og utvikler vi kunnskap om trening og utvikling i toppidrett?

2) Hva kan mosjonister lære?

Selv om eliteutøvere gjennomfører treningsmengder som folk flest ikke er i stand til å tåle, kan mosjonister benytte samme treningsprinsipper og – metoder for å forbedre sin helse og fysiske kapasitet. Hva kan mosjonistene konkret lære av de bestes treningsopplegg?

Påmelding her

Program:
08.00 – 08.30 Kaffe og registrering av deltakere.

08.30 - 08.40 Rektor Trine Johansen Meza ønsker velkommen.

08.35 - 09.05 Hvorfor er de beste best?
Professor Espen Tønnessen, Høyskolen Kristiania.

09.05 – 09.20 Hverdagstrim i verdensklasse
Professor Espen Tønnessen, Høyskolen Kristiania

09.20 - 09.30 Spørsmål og svar.

Ordstyrer: Jens Barland, prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania

Mer om Espen Tønnessen:

Espen Tønnessen er professor i treningsvitenskap ved Høyskolen Kristiania og underviser i aktivitetslære, treningslære og fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper. I tillegg er han faglig studieleder for bachelorstudiet i fysisk aktivitet og ernæring.

Tønnessen har utgitt 12 fagbøker innenfor fagfeltene treningslære, aktivitetslære og barne- og ungdomstrening, og flere av dem er pensum ved høyskoler og universiteter som tilbyr utdanning innenfor idrettsvitenskap.

Han har også publisert over 50 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Tønnessen sin forskning har i stor grad basert seg på deskriptive studier av treningen til omkring 100 verdensmestere og Olympiske mestere. Han har i tillegg gjennomført en rekke intervensjonsstudier innenfor utholdenhet, styrke og hurtighet.

Tønnessen har tidligere vært fag- og forskningssjef i Olympiatoppen, og bidratt med sin kompetanse mot suksessfulle idrettsutøvere og trenere innenfor idretter som håndball, langrenn, svømming, orientering, kombinert og skøyter.