Festivalen, som ble gjennomført for første gang i 2016, skal være et samlende forum for bransjen, kunstutdanningene og publikum. Den skal tilrettelegge for nyskaping og videreutvikling av feltet gjennom å presentere nyutviklede forestillinger og arbeidsmetoder, samt kompetansehevende tiltak for profesjonelle utøvere av faget.

Musikal-i-teten 2021 går av stabelen 7. - 9. november på Det Andre Teatret i Oslo.

Årets tema er FRYKT!
Hva gir deg frysninger nedover ryggen? Monstre? Ensomhet? En svigermor, kanskje? Festivalen stiller med tre unike og nyskapende forestillinger som portretterer alle de forskjellige sidene av denne tematikken. For - hva er frykt? Hvor møter vi denne følelsen, og hva skjer når frykten inntreffer? 

FORESTILLING MANDAG 8. NOVEMBER KL. 19.00 - 19.35:

Hva er sammenhengen mellom menneskets emosjoner, pust og bevegelse? Dansekunstnerene i forestillingen PUST utforsker nettopp dette temaet gjennom improvisasjon og egne erfaringer. Hvordan kan pusten kontrollere eller påvirke emosjonene våre? Hvordan blir kroppen fysisk påvirket av frykt og ensomhet - og hva er man i stand til når man er påvriket av sterke emosjoner og tilstander? 

Koreograf Rein Oskar Evensen har sammen med utøverne skapt et personlig bevegelsesspråk som er nært, ekspressivt og brutalt. Gjennom et unikt sammerbeid med komponist Trygve Ihlen Selnes er lydbildet blitt utformet og inspirert av dansernes pust og bevegelser. 

Øvrige medvirkende: Ida Juel Hansen, Johanna Albertsson, Synne Erichsen

VELKOMMEN!

Facebookarrangement