KRISTIANA LEDERFORUM: Møteplass for ledere

Kunnskapsledelse handler kort fortalt om å lede læringsprosesser som tilrettelegger for kunnskapsdeling. Hva kan ledere gjøre i praksis for å lede for læring og kunnskapsdeling?

Dette er tema for Kristiania lederforum torsdag 25. november 2021.

Kunnskapsdeling er kritisk for organisasjonslæring og en forutsetning for at medarbeidernes individuelle kunnskap kan utvikle seg til å bli organisatorisk kunnskap og kompetanse.

Kunnskapsdeling er altså den gylne nøkkelen til at organisasjoner kan lykkes med både å bruke eksisterende kunnskap bedre og samtidig utforske ny kunnskap. Denne balansen bidrar til å fremme ønsket endring og kompetanseutvikling i organisasjoner.

Professor Cathrine Filstad ved Høyskolen Kristiania vil i sitt foredrag snakke om «Ledelse for læring og kunnskapsdeling». Hun vil blant annet ta for seg følgende sentrale temaer:

  • De gode læringsarenaene for kunnskapsdeling
  • Ledelse og medarbeiderskap for kunnskapsdeling og mobilisering
  • Tillit, mestringstro og psykologisk trygghet i det gode arbeidsmiljøet

Du vil få servert forskningsbasert kunnskap, inspirasjon, og praktiske råd som kan gjøre en forskjell i din organisasjon. Dette vil du ikke gå glipp av!

Meld deg på nå: Ja, takk, dette vil jeg være med på! Meld deg på her.

Program:
08.00 Registrering, enkel frokost og mingling.

08.30-08.35 Velkommen til Kristiania Lederforum

08.35-09.15 Ledelse for læring og kunnskapsdeling. Professor Cathrine Filstad, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

09.15-09.30 Spørsmål og svar.

Ordstyrer: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

Praktisk informasjon:
Dato: Torsdag 25. november 2021
Tid: kl. 08.30-09.30 (lett frokost fra 08.00).
Sted: Høyskolen Kristiania. Ernsts hage. Adresse: Kirkegata 24, Oslo.

Kristiania Lederforum er en seminarserie og møteplass for ledere og de som har lyst til å bli ledere. Forskere og faglige medarbeidere ved Høyskolen Kristiania deler kunnskap om aktuelle temaer og gir faglig baserte råd om hva ledere kan gjøre bedre og smartere.

Grip muligheten til å stille spørsmål om hvordan du kan dra nytte av nye ideer og innsikt i din organisasjon. Benytt samtidig anledningen til å bli kjent med andre deltakere. Fri deltakelse (NB! Begrenset antall plasser). 

Minibiografi: Cathrine Filstad er professor i ledelse som praksis, organisasjonslæring og kompetanseledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Politihøgskolen.

Hennes forskningsområder er ledelse som praksis, endringsledelse, politiledelse, organisasjonslæring, læringskultur, politireform, mellomledelse, kunnskapsdeling/tillit/tilhørighet/sosial identitet, HRM, makt og politikk i organisasjoner og nyansattes læringsprosesser.

Filstad har publisert et stort antall internasjonale artikler innenfor disse fagområdene. Hun har også skrevet 9 bøker, blant annet: "Organisasjonslæring - fra kunnskap til kompetanse", "Nyansattes læringsprosesser", og «Politiledelse som praksis».

Hun er en erfaren foredragsholder i både private og offentlige organisasjoner og er en aktiv forskningsformidler i norske medier.