Dato: 17. august

Tidspunkt: 08.30 - 10.00

Sted: Rederikontoret i Arendal

Er våre utdanningsinstitusjoner i stand til å dekke de utfordringene som en aldrende befolkning, strammere statsbudsjetter og økt personellbehov gir i årene frem mot 2040? Og hva må til for at det norske helseutdannings-systemet skal bidra til å opprettholde velferdssamfunnets høye standard under disse vilkårene? Hvordan stiller legene og sykepleierne til at nye profesjoner melder seg på banen? Er Norge virkelig best i sin klasse – eller hva kan vi eventuelt lære av andre lands helseutdanninger?

I februar 2023 vil helsepersonellkommisjonen legge frem sin utredning der blant annet disse spørsmålene vil bli berørt. Kristiania har innhentet spissformulerte svar fra en rekke norske helseopinionsledere som et oppspill til ordskiftet.

Debattdeltakere:
Trine Meza, Rektor, Høyskolen Kristiania
Gro Jamtvedt, Dekan ved helsefakultetet, OsloMet
Anne-Karin Rime, President, Legeforeningen
Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister, Regjeringen
Gunnar Bovim, Lege, tidligere rektor for NTNU og nåværende leder, Helsepersonellkomisjonen
Lill Sverresdatter Larsen, Leder, Norsk Sykepleierforbund
Ola Svenneby, Leder, Unge Høyre
Liv Ekeberg, Journalist, Agderposten