Click here for information in English!
Oppdatert onsdag 3. mars 2021

Smittetilfeller
Siden studiestart 2020 er det registrert 168 smittetilfeller ved Høyskolen Kristiania:

 

Antall personer smittet

Campus Oslo

147

Campus Bergen

19

Statusoppdatering 23. februar 2021:

Byrådet i Oslo har på bakgrunn av de økende smittetallene i Oslo, presentert nye smitteverntiltak. Byrådet har ikke gitt nye lokale føringer for fagskoler, høyskoler og universiteter, og det er fremdeles regjeringens retningslinjer som gjelder for vår sektor. 

 Dette innebærer: 

  1. Campus er åpent for studenter. Det er svært viktig at alle ansatte og studenter følger smitteverntiltakene, herunder minst en meters avstand og bruk av munnbind. 
  2. Timeplanlagt, fysisk undervisning kan gjennomføres som planlagt i henhold til strenge smitteverntiltak. 

Statusoppdatering 19. februar 2021:

Regjeringen opphever flere av de strenge nasjonale tiltakene og åpner for at universitet, høyskoler og fagskoler kan gjenoppta noe campusundervisning. Bergen kommune informerer om at de følger de nasjonale tiltakene, og det betyr at vi kan åpne for campusundervisning i Bergen fra 23. februar. 

Vi må imidlertid avvente Oslo kommunes beslutninger for lokale tiltak før vi vet sikkert om vi får lov til å åpne campusundervisning i Oslo.

Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon så snart som mulig.

Det er fremdeles påbudt med hjemmekontor, så langt dette er praktisk mulig.

Statusoppdatering 18. februar 2021:

Oslo kommune har endelig gitt tillatelse til at vi kan åpne bibliotekene og arbeidssonene på campus, fra torsdag morgen. Vi er veldig glade for at vi skal få ønske studentene velkommen tilbake, men gjør oppmerksom på at campus dessverre kun er åpent for å lese/studere. Det er fremdeles slik at universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføre undervisningen digitalt. Eventuelle søknader om unntak fra digital undervisning sendes til dekan eller rektor ved fagskolen. Alle planlagte arrangementer skal være digitale.

I tillegg skal alle ansatte fremdeles ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.  

Vi minner om at ved nødvendig opphold på campus gjelder Høyskolen Kristianias retningslinjer for smittevern. Vi forutsetter at du setter deg inn i skrivet som blant annet sier at du skal: 

  • Holde deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer.
  • Holde minimum 1 meters avstand til medstudenter og ansatte.
  • Ha god håndhygiene og hoste-etikette.
  • Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig. Bruk munnbind på kollektivtransport, når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania satte krisestab allerede 27. februar med representanter fra administrasjon, HR, rektoratet, avdeling for studentoppfølging og markeds- og kommunikasjonsavdelingen.

Krisestaben følger utviklingen av situasjonen tett og tilrettelegger for å følge myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset.

Under finner du svar på spørsmål rundt koronasituasjonen ved Høyskolen Kristiania. Hvis du savner svar på ditt spørsmål kan du kontakte oss her.

NEDTREKKSMENY MED SPØRSMÅL

Ofte stilte spørsmål

Spørretime for studentene - Høyskolen Kristiania
Spørretime for studentene - Fagskolen Kristiania