Ragnhild Eg

  • Førsteamanuensis
  • Psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences
Ragnhild.Eg@kristiania.no
22 59 60 00

Bakgrunn

Ragnhild Eg er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, hvor hun underviser og leder Bachelorprogrammet i anvendt psykologi. Ragnhild Eg har stor interesse for sansene og persepsjon, blant annet forsker hun på multisensoriske prosesser, menneske-maskin interaksjoner og samhandling med digital teknologi.

Ved PIT-laben (Perception and Interactive Technology) er hun del av et tverrfaglig prosjekt som utforsker VR-opplevelser. Ragnhild Eg har publisert en rekke artikler i tidsskrifter og konferanser tilknyttet både psykologi og teknologi.

Ekspertområder

Ansatte detaljer