Lotte Furuvik Sand

  • Høyskolelektor
  • Psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences
LotteFuruvik.Sand@kristiania.no
980 88 815

Bakgrunn

Lotte Furuvik Sand jobber for nettstudier ved Høyskolen Kristiania hvor hun er fagansvarlig for pedagogikk.

Lotte har en mastergrad i pedagogikk med vekt på samspillet mellom læring og digital teknologi, og hun har tidligere jobbet med ulike digitaliseringsprosjekter tilknyttet grunnopplæringen.

Ansatte detaljer