Jarmila Bubikova-Moan

  • Førsteamanuensis
  • Psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences
Jarmila.Bubikova-Moan@kristiania.no
994 26 614

Bakgrunn

Jarmila Bubikova-Moan er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania. Hun underviser og veileder innen fagfeltet pedagogikk, og er studieprogramleder for både den nettbaserte bachelorgraden og årsenheten i pedagogikk.

Hennes forskningsinteresser er primært knyttet til diskursanalytiske tilnærminger til læring i tidlig barndom, deriblant språkutvikling, flerspråklighet, argumentasjon og kritisk tenkning. Hun har publisert både vitenskapelige artikler, bokkapitler og forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt.

Ekspertområder

Ansatte detaljer