HK har mer enn 100 utvekslingsavtaler over hele verden, fordelt på ulike avtaletyper. Noen hører til utvekslingsprogrammer som gir stipend, slik som Erasmus+ og NordPlus, mens andre er bilaterale avtaler med og uten skolepenger.

Den overordnede politikken det arbeides etter er:

  • alle HK studier skal ha utvekslingsavtaler
  • begrenset antall study abroad avtaler (enveis)
  • avtaler som er bredest mulig - både i forhold til nivå (cycle 1, 2, 3) og studieområder

Dette betyr at nåværende toveis avtaler kan utvides og at det naturlig nok må inngås nye avtaler for nye studier (eller få de inkludert i allerede gjeldende avtaler)!

Mobilitet betyr i enkelthet at du som ansatt ved Høyskolen Kristiania kan besøke, arbeide og/eller undervise ved partner universiteter i utlandet. Dette for å sikre at egen undervisning har et internasjonalt tilsnitt, at du er faglig oppdatert innenfor ditt felt også internasjonalt og ikke minst at du selv lar deg inspirere av et slikt opphold. Administrativt ansatte kan også utveksles for ‘job shadowing’ for eksempel. Det samme gjelder i stor del også studenter.