Forskningsetikk

Høyskolen Kristiania har også utarbeidet egne forskningsetiske retningslinjer basert på det overordnede regelverket og det er etablert et forskningsetisk utvalg.

Forskningsetisk refleksjon favner imidlertid mye bredere enn spørsmål knyttet til godkjenninger iht lov- og regelverk, og forskningsgruppelederne skal systematisk sørge for forskningsetisk refleksjon i gruppene.

Forskningsetikk

Personvern i forskning

Ulike hensyn til personvern må vurderes og ivaretas i forbindelse med alle forskningsprosjekter. Høyskolen Kristiania har et institusjonelt ansvar for å tilrettelegge for og påse at krav til personvern er ivaretatt. Vi har flere kontaktpersoner som kan gi råd og veiledning. 

Personvern