Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

 • Prosjektperiode: 2020 - 2022
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere. I tillegg ønsker vi å registrere mulig effekt på andre symptomer relatert til senskader av kreftbehandling, som også kan påvirke fatigue (hetetokter, livskvalitet, angst, depresjon, søvn og søvnighet). 250 kvinner blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet med en Bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. De får en til to behandlinger ukentlig. Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Alle deltagere vil få skriftlig informasjon når studie resultatene foreligger.Les mer om studien her:https://www.kristiania.no/school-of-health-sciences/acubreast/ 


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen

Deltakere

 • Terje Alræk

  Prosjektleder / Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Terje Alræk
 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  Prodekan

  Høyskolen Kristiania

  School HS administrasjon

  Hilde Skjerve
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Anette Sørensen
 • Stephen Birch

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania

 • Merete Lindén Dahle

  Merete Lindén Dahle

  Seniorkonsulent

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Merete Lindén Dahle
 • Hugh MacPherson

  University of York

 • Myeong Soo Lee

  Korea Institute of Oriental Medicine

 • Jun James Mao

  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

 • Gary Deng

  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

 • Weidong Lu

  Dana-Farber Cancer Institute

 • Adamassu Nadew Lamu

  Universitetet i Bergen

 • Stein Atle Lie

  Universitetet i Bergen