Filosofisk medborgerskapskonsept i sosialarbeidsutdanning: Modell fra Norge

 • Prosjektperiode: 2021 - 2022
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

MÅL: Målet med artikkelen er å presentere det filosofiske statsbegrepet og demokratisk medborgerskap i arbeidet med sosialtjenesteklienter basert på en refleksjon av yrkesutøvelsen til sosialarbeiderstudenter i Norge. TEORETISK GRUNNLAG: Det teoretiske grunnlaget for begrepet medborgerskap i sosialt arbeid støtter begrepet aktivt medborgerskap, prinsippet om sosial rettferdighet og teorien om anerkjennelse. METODER: I prosessen med å analysere rapporter og refleksjoner fra sosialarbeidsstudenter brukte vi innholdsanalyse og åpen koding, der vi identifiserte individuelle temaer og kategorier. RESULTATER: To hovedkategorier er identifisert: 1. beskrivelse av anvendelsen av begrepet statsborgerskap i arbeid med sosialtjenesteklienter, 2. fordeler og viktigheten av å anvende begrepet statsborgerskap. De viktigste funnene appellerer spesielt til opprettelsen av et forhold til klienter, fremme av kunders egne ressurser og klientens aktive deltakelse i sosial omsorg. SOSIALT ARBEIDSKONSEKVENSER: Teksten danner et sammenhengende sett med funn om det filosofiske begrepet medborgerskap i teorien om sosialt arbeid. Utdanningsmetoden innenfor spesialisert opplæring av norske studenter kan tjene som et eksempel og inspirasjon for anvendelsen av begrepet statsborgerskap i utøvelsen av sosialt arbeid. MÅL: Målet med artikkelen er å presentere det filosofiske statsbegrepet og demokratisk medborgerskap i arbeidet med sosialtjenesteklienter basert på en refleksjon av yrkesutøvelsen til sosialarbeiderstudenter i Norge. TEORETISK GRUNNLAG: Det teoretiske grunnlaget for begrepet medborgerskap i sosialt arbeid støtter begrepet aktivt medborgerskap, prinsippet om sosial rettferdighet og teorien om anerkjennelse. METODER: I prosessen med å analysere rapporter og refleksjoner fra sosialarbeidsstudenter brukte vi innholdsanalyse og åpen koding, der vi identifiserte individuelle temaer og kategorier. RESULTATER: To hovedkategorier er identifisert: 1. beskrivelse av anvendelsen av begrepet statsborgerskap i arbeidet med sosialtjenesteklienter, 2. fordeler og viktigheten av å anvende begrepet statsborgerskap. De viktigste funnene appellerer spesielt til opprettelsen av et forhold til klienter, fremme av klienters egne ressurser og klientens aktive deltakelse i sosial omsorg. SOSIALT ARBEIDSKONSEKVENSER: Teksten danner et sammenhengende sett med funn om det filosofiske begrepet medborgerskap i teorien om sosialt arbeid. Utdanningsmetoden innenfor spesialisert opplæring av norske studenter kan tjene som et eksempel og inspirasjon for anvendelsen av begrepet statsborgerskap i utøvelsen av sosialt arbeid.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Andre

Deltakere

 • Jana Šolcová

  Prosjektleder

  Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Miroslava Tokovska
 • Michal Kozubik

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre