COVID-19 utfordringer ved den pakistanske innvandrerbefolkningen i Norden

 • Prosjektperiode: 2021 - 2022
 • Kategorier: Anvendt forskning, Faglig utviklingsarbeid

Beskrivelse

Lav utdannede arbeidsinnvandrere har ofte trange levekår som førte til en  uforholdsmessig påvirkning av pandemien. Registerdata fra Norge viser at migranter og etniske minoriteter, spesielt fra Pakistan og Somalia, har blitt mer berørt av viruset enn gjennomsnittsbefolkningen, og har en høyere infeksjonsrate og en høyere innleggelsesrate. Ett år inn i pandemien publiserte Folkehelseinstituttet infeksjonsrater for ulike deler av den norske befolkningen. Disse registerdataene viser at sosioøkonomiske forhold kanskje ikke er årsaken allene til den høye infeksjonsgraden av COVID-19 hos innvandreren. befolkning i Norge.Mål:Forskning angående COVID-19 blant innvandrere er fremdeles begrenset. Vi tar derfor sikte på å undersøke forekomsten av COVID-19 i det pakistanske migrantmiljøet og deres oppfatning av pandemien ved å kombinere eksisterende registerdata og data fra intervjuer med viktige informanter fra det pakistanske samfunnet som bor i Norge og ved å finne mulige årsaker til den økte infeksjonsrate.


Deltakere

 • Ursula Småland Goth

  Ursula Småland Goth

  Prosjektleder / Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Ursula Småland Goth
 • Heidi Lyshol

  Folkehelseinstituttet

 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Anette Sørensen
 • Lars Erik Braaum

  Lars Erik Braaum

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Lars Erik Braaum
 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  Prodekan

  Høyskolen Kristiania

  School HS administrasjon

  Hilde Skjerve