Foto av mann og kvinne foran et stort, gammelt mursteinsbygg.
Espen Kvamme og Ingvild Horgen er studierådgivere for Kristiania-studentene i Bergen.

Her får du som student veiledning, rådgivning og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Hvert studium har sin kontaktperson og vi som jobber i avdelingen har taushetsplikt.

Avdeling for studentoppfølging har overordnet fokus på forebyggende tiltak og oppfølging som bidrar til godt læringsmiljø, trivsel og studiemestring.