Leder for læringsmiljøutvalget: prorektor for utdanning

Studentrepresentanter:

Master SEIT: 

Master SCLM:

Bachelor SCLM:

Vara bachelor SCLM: 

Bachelor SHS: 

Bachelor SEIT: 

Fagskolen Kristiania: 

SADM Vulkan

SADM Fjerdingen

Ansattrepresentanter

  • prorektor for utdanning 
  • rektor fagskolen
  • studiedirektør
  • Campusdirektør Bergen 
  • direktør for læringsteknologi, pedagogisk utvikling, og innovasjon 
  • IT og digitaliseringsdirektør
  • driftssjef 
  • observatører