Gå direkte til:

Høst 2023 / Autumn 2023

Vår 2023 / Spring 2023

 • Vår 2023 / Spring 2023

  Emnekode

  Emnenavn

  Dato fra

  Dato til

  Kl fra

  Kl til

  Varighet

  Eksamensform

  Code Name of the course Examination date from Examination date to From To Duration Examination type

  2248

  Internkommunikasjon, kultur og tillit

  01.06.2023 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

  2318

  Bedriftsøkonomi NAL/NHR

   

  30.05.23

  10:00

  13:00

  3

  3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

  2320 Butikkøkonomi   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2322 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 25.04.23 06.06.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2323 Innføring i intelligente systemer 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2324 Butikkøkonomi   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2331 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2341 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2401 Innføring i strategi 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2402 Forhandling og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2403 Organisasjon og ledelse   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2404 Organisasjon og ledelse   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2405 Key Account Management 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2406 Kollektiv arbeidsrett   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2407 Endringsledelse 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2408 Forhandlinger og påvirkning 12.06.23 13.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2409 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2410 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2411 Individuell arbeidsrett 07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2412 Internkommunikasjon, kultur og tillit 01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2413 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2415 Prosjekt og prosesstyring 24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2416 Arbeidsglede, ledelse og selvledelse 13.03.23 07.06.23 10:00 10:00 1 semester Mappeeksamen i gruppe 
  2501 Bærekraftig markedsføring 02.05.23 03.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2502 Kultur og kommunikasjon 25.04.23 28.04.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 02.05.23 05.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2504 Visuell kommunikasjon 08.05.23 11.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 16.05.23 30.05.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2506 HR tech 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 13.06.23 15.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2513 Veiledningsmetodikk 02.06.23 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  2514 Kultur og kommunikasjon 25.04.23 28.04.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2515 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 02.05.23 05.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2700 Physiology 1   26.05.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  2701 Physiology 2   05.06.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  5302 Spesialpedagogikk   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 30.05.23 31.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5304 Innføring i pedagogikk 09.06.23 10.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5305 Kvalitative og kvantitative metoder   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5306 Flerkulturell pedagogikk   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5308 Læring, kreativitet og innovasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5310 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.02.23 08.06.23 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
  5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 24.05.23 25.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 12.06.23 13.06.23 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5324 Flerspråklighet og læring 01.02.23 30.05.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5327 Nevroutviklingsforstyrrelser 25.05.23 26.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5340 Innføring i pedagogikk 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5341 Læring og utvikling 25.05.23 26.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5347 Flerkulturell pedagogikk    14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   15.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   02.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  6002 Økonomistyring   07.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6003 Samfunnsøkonomi   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6004 Investering og finansiering   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6018 Skatterett 1 + 2    25.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   25.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6064 Skatterett 2   25.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6082 Skatterett 1   25.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6084 Finansregnskap   05.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6086 Foretaksrett   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6087 Foretaksrett II   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6088 Finansregnskap og regnskapsteori   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   06.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk 01.09.22 26.05.23 10:00 10:00 2 semestre Individuell mappeeksamen
  6093 Regnskapsføreren som rådgiver   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6106 Prosjektledelse 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6107 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6267 Marked og samfunn 31.05.23 02.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6271 Salgsledelse   22.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6272 Markedskommunikasjon   08.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6274 Samfunnsøkonomi II   12.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6276 Digital markedsføring 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6277 Akademisk lesing og skriving 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6278 Key Account Management 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6280 Key Account Management 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6281 Salgsledelse   22.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6285 Serviceledelse 19.05.23 02.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6286 Strategisk verdikjedeledelse 1   05.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6308 Internkommunikasjon og merkebygging   30.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6313 Bacheloroppgave 01.02.23 12.06.23 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
  6314 Co-creation 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6320 Mikroøkonomi   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6321 Statistikk for økonomer   24.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6322 Makroøkonomi   08.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6323 Matematikk for økonomer   02.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6324 Bedriftsøkonomi NOA   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6328 Operativ personalledelse 22.05.23 24.05.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6329 Leder- og talentutvikling 05.06.23 07.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6331 Prosjekt- og prosesstyring   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6332 Forbrukeratferd   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6334 Strategisk HR 06.06.23 07.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6335 Arbeidsmiljø og psykologi   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6336 Organisasjon og ledelse    12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6337 Rekruttering   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6338 Merkevareledelse   06.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6340 Markedsføring   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6341 Internasjonal HR 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6342 Digital markedsføring SMB 27.02.23 22.05.23 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6343 Samfunnsvitenskapelig metode   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6344 Endringsledelse 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6345 Individuell arbeidsrett   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6346 Kollektiv arbeidsrett   09.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6347 Innføring i strategi 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6349 Kontraktsrett   26.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6350 Erstatningsrett   05.06.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6351 Juridisk metode   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6352 Arv og familerett   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6353 Eiendomsrett   06.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6356 Statistikk for økonomer (2021)   24.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6357 Digital regnskapsføring   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6359 Innkjøpsledelse   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6360 Strategisk verdikjedeledelse 2   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6361 Internasjonal politikk og implementering   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6362 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6363 Verdikjede, teknologi og analyse 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6364 Innovasjon og bærekraft   15.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.23 30.05.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6368 Digital markedsføring 07.06.23 14.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6369 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6370 Data og teknologi til forretningsbruk 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6371 Personvern og datasikkerhet   08.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6374 Oppgaveskriving i høyere utdanning 25.04.23 09.05.23 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6500 Introduksjon til programmering 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6501 Databaser   05.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 12.06.23 14.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7013 Sykdomslære 1    26.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7014 Sykdomslære 2    02.06.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7015 Samfunn, individ og helse  06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7041 Fysiologi   30.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7042 Sykdomslære   26.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7043 Grunnleggende ernæring   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7044 Ernæring og helse  12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7045 Ernæring og prestasjon   01.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7046 Kosthold og samfunn 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7053 Intern kultur og kommunikasjon   01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7054 Politikk og påvirkning   30.05.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7055 Tekstforfatting 08.06.23 15.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7057 Kreativ skriving 19.05.23 26.05.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7065 PR i praksis   08.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7090 Anatomi og fysiologi 1   25.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7091 Anatomi og fysiologi 2   25.05.23 13:00 14:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7092 Anatomi og fysiologi 3   02.06.23 13:00 14:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7100 Innføring i psykologi   26.05.23 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.02.23 14.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.02.23 15.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7106 Positiv psykologi og livskvalitet  24.05.23 07.06.23 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
  7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    22.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness  30.05.23 01.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 30.05.23 06.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7113 Miljøpsykologi  01.02.23 14.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
  7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider 14.06.23 15.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7115 Fysiologi og sykdomslære   12.06.23 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
  7116 Ernæringskommunikasjon 31.05.23 02.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7117 Grunnleggende ernæring 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7119 Ernæring og helse   01.02.23 15.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7120 Ernæring og trening   01.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7130 Fysiologi 1   26.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7132 Fysiologi 2   05.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7133 Medisinsk historie og etikk 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7134 Anatomi   01.06.23 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7136 Sykdomslære   09.06.23 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7137 Sykdomsforebygging 12.06.23 13.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker 12.06.23 13.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7142 Idrettspsykologi og prestasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 30.05.23 01.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7145 Kvalitativ og kvantitativ metode 25.05.2023 01.06.2023 10:00 10:00 1 uke 1 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 16.05.23 30.05.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7204 Journalistikk 2 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7205 Foto 23.05.23 06.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7206 Video 1 30.05.23 13.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7207 Publisering 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7208 Mobile Movie Making 25.05.23 08.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7210 Politikk og påvirkning   30.05.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.23 30.05.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ILE100 Innkjøpsledelse   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  IOB400 Innovasjon og bærekraft   15.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  IPI300 Internasjonal politikk og implementering   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   05.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
 • Høst 2023 / Autumn 2023

  Emnekode

  Emnenavn

  Dato fra

  Dato til

  Kl fra

  Kl til

  Varighet

  Eksamensform

  Code Name of the course Examination date from Examination date to From To Duration Examination type

  2320

  Butikkøkonomi

   

  03.01.24 10:00 13:00

  3

  3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

  2324 Butikkøkonomi   03.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2341 Digitalisering og forretningsanalyse 03.01.24 04.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2401 Innføring i strategi 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2402 Forhandling og påvirkning 10.01.24 11.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2403 Organisasjon og ledelse   04.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2404 Organisasjon og ledelse   04.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2405 Key Account Management 19.12.23 22.12.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2406 Kollektiv arbeidsrett   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2407 Endringsledelse 08.01.24 09.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2408 Forhandlinger og påvirkning 10.01.24 11.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2409 Forhandlinger og påvirkning 10.01.24 11.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2410 Innføring i strategi 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2411 Individuell arbeidsrett   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2412 Internkommunikasjon, kultur og tillit   02.01.24 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2415 Prosjekt og prosesstyring   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2506 HR tech 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2513 Veiledningsmetodikk   05.01.24 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  2700 Physiology 1   09.01.24 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  2701 Physiology 2   05.01.24 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  5302 Spesialpedagogikk   05.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 11.01.24 12.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5304 Innføring i pedagogikk 02.01.24 03.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5305 Kvalitative og kvantitative metoder   10.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  5306 Flerkulturell pedagogikk   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5308 Læring, kreativitet og innovasjon 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 10.01.24 12.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5310 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.09.23 15.01.24 10:00 10:00 1 semester Bacheloroppgave (1-3 studenter)
  5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 08.01.24 09.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 21.12.23 22.12.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 08.01.24 09.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 04.01.24 05.01.24 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 11.01.24 12.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5324 Flerspråklighet og læring   15.01.24   10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 04.01.24 05.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5326 Kartlegging av lese- og skrivevansker og matematikkvansker   05.01.24 09:00   25 min.  Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  5327 Nevroutviklingsforstyrrelser 18.12.23 19.12.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5340 Innføring i pedagogikk 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5341 Læring og utvikling 08.01.24 09.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 09.01.24 12.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 04.01.24 05.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5345 Læring i digitale kontekster 08.01.24 09.01.24 10:00 10:00 30 min. Muntlig eksamen digitalt
  5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   10.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5347 Flerkulturell pedagogikk    08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5348 Læring, kreativitet og innovasjon  02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timer skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5349 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.09.23 15.01.24 10.00 10.00 1 semester Bacheloroppgave
  5400 Forretningsdesign   03.01.24     20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5401 Scenarioutvikling og fremtidsanalys​e    05.01.24     20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   10.01.24     20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   12.01.24     20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  6002 Økonomistyring   05.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6003 Samfunnsøkonomi   05.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6004 Investering og finansiering   05.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6018 Skatterett 1 + 2    02.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 12.01.24 15.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   08.01.24 10:00 13:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   03.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6064 Skatterett 2   02.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6082 Skatterett 1   02.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6084 Finansregnskap   03.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6086 Foretaksrett   05.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6087 Foretaksrett II   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6088 Finansregnskap og regnskapsteori   02.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   03.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   05.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk 01.09.23 24.11.23 10:00 10:00 2 semestre Individuell mappeeksamen
  6093 Regnskapsføreren som rådgiver   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6106 Prosjektledelse 18.12.23 21.12.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6107 Forhandlinger og påvirkning 10.01.24 11.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6267 Marked og samfunn 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6271 Salgsledelse   04.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6272 Markedskommunikasjon   03.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6274 Samfunnsøkonomi II   10.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6276 Digital markedsføring 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6277 Akademisk lesing og skriving 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6278 Key Account Management 19.12.23 22.12.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6281 Salgsledelse   04.01.24 10:00 10:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6285 Serviceledelse 08.12.23 22.12.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6286 Strategisk verdikjedeledelse 1   09.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6308 Internkommunikasjon og merkebygging   08.01.24 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6313 Bacheloroppgave 01.09.23 15.01.24 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
  6314 Co-creation 12.01.24 15.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 09.01.24 12.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6320 Mikroøkonomi   08.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6322 Makroøkonomi   11.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6323 Matematikk for økonomer   09.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6324 Bedriftsøkonomi NOA   03.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6328 Operativ personalledelse 08.01.24 10.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6329 Leder- og talentutvikling 09.01.24 11.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6331 Prosjekt- og prosesstyring   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6332 Forbrukeratferd   09.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6334 Strategisk HR 11.01.24 12.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6335 Arbeidsmiljø og psykologi   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6336 Organisasjon og ledelse    04.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6337 Rekruttering   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6338 Merkevareledelse   11.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   05.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6340 Markedsføring   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6341 Internasjonal HR 12.01.24 15.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6342 Digital markedsføring SMB 18.10.23 10.01.24 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6343 Samfunnsvitenskapelig metode   05.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6344 Endringsledelse 08.01.24 09.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6345 Individuell arbeidsrett   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6346 Kollektiv arbeidsrett   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6347 Innføring i strategi 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6349 Kontraktsrett   12.01.24 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6350 Erstatningsrett   08.01.24 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6351 Juridisk metode   10.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6352 Arv og familerett   03.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6353 Eiendomsrett   05.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6356 Statistikk for økonomer (2021)   02.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6357 Digital regnskapsføring   09.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6359 Innkjøpsledelse   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6360 Strategisk verdikjedeledelse 2   10.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6361 Internasjonal politikk og implementering   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6362 Introduksjon til sirkulær økonomi   11.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6363 Verdikjede, teknologi og analyse 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6364 Innovasjon og bærekraft   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 20.10.23 05.01.24 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6368 Digital markedsføring 11.12.23 18.12.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6369 Digitalisering og forretningsanalyse 03.01.24 04.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6370 Data og teknologi til forretningsbruk 20.12.23 21.12.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6371 Personvern og datasikkerhet   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6500 Introduksjon til programmering 19.12.23 20.12.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6501 Databaser   18.12.23 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 10.01.24 12.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7013 Sykdomslære 1    03.01.24 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7014 Sykdomslære 2    05.01.24 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7015 Samfunn, individ og helse  08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7041 Fysiologi   03.01.24 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7042 Sykdomslære   03.01.24 12:00 13:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7043 Grunnleggende ernæring   04.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7044 Ernæring og helse  02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7045 Ernæring og prestasjon   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7046 Kosthold og samfunn 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7053 Intern kultur og kommunikasjon   02.01.24 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7054 Politikk og påvirkning   03.01.24 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7055 Tekstforfatting 08.01.24 15.01.24 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7057 Kreativ skriving 15.12.23 22.12.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7065 PR i praksis   11.01.24 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7090 Anatomi og fysiologi 1   08.01.24 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7091 Anatomi og fysiologi 2   08.01.24 12:00 13:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7092 Anatomi og fysiologi 3   04.01.24 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7100 Innføring i psykologi   12.01.24 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.09.23 15.01.24 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.09.23 15.01.24 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7106 Positiv psykologi og livskvalitet  08.12.23 22.12.23 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
  7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    03.01.24 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness  04.01.24 05.01.24 10:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 02.01.24 09.01.24 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7113 Miljøpsykologi  01.09.23 15.01.24 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
  7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider 10.01.24 11.01.24 10:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7115 Fysiologi og sykdomslære   08.01.24 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
  7116 Ernæringskommunikasjon 10.01.24 12.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7117 Grunnleggende ernæring 04.01.24 05.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7119 Ernæring og helse  01.09.23 05.01.24 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7120 Ernæring og trening   12.01.24 10:00 10:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7130 Fysiologi 1   09.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 18.12.23 21.12.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7132 Fysiologi 2   05.01.24 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7133 Medisinsk historie og etikk 04.01.24 05.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7134 Anatomi   09.01.24 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7136 Sykdomslære   03.01.24 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7137 Sykdomsforebygging 11.01.24 12.01.24 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   02.01.24 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker   11.01.24 10:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7142 Idrettspsykologi og prestasjon 19.12.23 22.12.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 04.01.24 05.01.24 10:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7145 Kvalitativ og kvantitativ metode 03.01.24 10.01.24 10:00 10:00 1 uke 1 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7146 Bacheloroppgave i psykologi 01.09.23 15.01.24 10.00 10.00 1 semester Bacheloroppgave
  7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 08.12.23 22.12.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7204 Journalistikk 2 08.01.24 11.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7205 Foto 08.12.23 22.12.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7206 Video 1 08.12.23 22.12.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7207 Publisering 12.01.24 15.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7208 Mobile Movie Making 08.12.23 22.12.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 02.01.24 05.01.24 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7210 Politikk og påvirkning   03.01.24 10:00 16:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 20.10.23 05.01.24 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ILE100 Innkjøpsledelse   08.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  IOB400 Innovasjon og bærekraft   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  IPI300 Internasjonal politikk og implementering   11.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   09.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   10.01.24 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse 03.01.24 05.01.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen