Gå direkte til:

Høst 2022

Vår 2023

 • Høst 2022

 • Emnekode Emnenavn Dato fra Dato til Kl fra Kl til Varighet Eksamensform
  2202 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  2203 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  2204 Salgsledelse   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2205 Markedskommunikasjon   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2206 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2208 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2209 Internkommunikasjon og merkebygging   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  2210 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2211 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2212 Leder- og talentutvikling 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2213 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2215 Intern kultur og kommunikasjon   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2216 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2217 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2218 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2219 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2220 Arbeidsmiljø og psykologi   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2221 Organisasjon og ledelse    05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2222 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2223 Rekruttering   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2230 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2232 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 44848 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2233 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2234 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2235 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2236 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2238 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2241 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2242 Kommunikasjon og gruppeprosesser  09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2244 Flerkulturell pedagogikk    11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2245 Digitale ressurser, læring og undervisning  06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2246 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digital) 25 min
  2247 Pedagogisk rådgivning og veiledning  11.01.23 12.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2248 Internkommunikasjon, kultur og tillit   13.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2300 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2302 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2303 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2304 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2305 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2306 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2307 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2308 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2309 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2310 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2311 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2312 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2313 Endringsledelse   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen
  2314 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2315 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2316 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2317 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2318 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2319 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2320 Butikkøkonomi   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2321 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  2322 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 28.11.22 09.01.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2323 Innføring i intelligente systemer 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2324 Butikkøkonomi   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2331 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2400 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2401 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2402 Forhandling og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2403 Organisasjon og ledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2404 Organisasjon og ledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2405 Key Account Management 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2406 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2407 Endringsledelse 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2408 Forhandlinger og påvirkning 10.01.23 11.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2409 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2410 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2501 Bærekraftig markedsføring 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2502 Kultur og kommunikasjon 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2504 Visuell kommunikasjon 19.12.22 22.12.22 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2506 HR tech 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 10.01.23 12.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2508 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 28.11.22 09.01.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2513 Veiledningsmetodikk   06.01.23 10:00 10:00 25 min. Individuell muntlig eksamen (gjennomføres digitalt)
  2514 Kultur og kommunikasjon 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2515 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2700 Physiology 1         3 3-hour individual written home examination
  2701 Physiology 2   04.01.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  5302 Spesialpedagogikk   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 11.01.23 12.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5304 Innføring i pedagogikk 09.01.23 10.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5305 Kvalitative og kvantitative metoder   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5306 Flerkulturell pedagogikk   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5308 Læring, kreativitet og innovasjon 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 44935 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5310 Bacheloroppgave i pedagogikk   13.01.23 - 10:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
  5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5312 Anvendt metodelære: Lesing av forskning   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 03.01.23 04.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 05.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digital) 25 min
  5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5324 Flerspråklighet og læring 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5328 Spesialpedagogisk praksis 13.12.22 20.12.22 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5340 Innføring i pedagogikk 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5341 Læring og utvikling 05.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5347 Flerkulturell pedagogikk    12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5400 Forretningsdesign   03.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5401 Scenarioutvikling og fremtidsanalys​e    04.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   11.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   13.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  6002 Økonomistyring   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6003 Samfunnsøkonomi   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6004 Investering og finansiering   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6018 Skatterett 1 + 2    02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6064 Skatterett 2   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6082 Skatterett 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6084 Finansregnskap   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6086 Foretaksrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6087 Foretaksrett II   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6088 Finansregnskap og regnskapsteori   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   06.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk   23.11.22 10:00 13:00 To semestre Individuell mappeeksamen
  6093 Regnskapsføreren som rådgiver   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6106 Prosjektledelse 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6107 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6239 Relasjonsmarkedsføring - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
  6239 Relasjonsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6247 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
  6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6257 Markedsanalyse kvalitativ metode - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
  6257 Markedsanalyse kvalitativ metode   06.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6267 Marked og samfunn 02.01.23 04.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6271 Salgsledelse   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6272 Markedskommunikasjon   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6274 Samfunnsøkonomi II   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6276 Digital markedsføring 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6277 Akademisk lesing og skriving 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6278 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6280 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6281 Salgsledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6285 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6286 Strategisk verdikjedeledelse 1   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6299 Forretningsetikk   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6308 Internkommunikasjon og merkebygging   10.01.23 10:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6313 Bacheloroppgave   11.01.23 - 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
  6314 Co-creation 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6320 Mikroøkonomi   09.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6321 Statistikk for økonomer   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6322 Makroøkonomi   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6323 Matematikk for økonomer   10.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6324 Bedriftsøkonomi NOA   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6328 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6329 Leder- og talentutvikling 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6331 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6332 Forbrukeratferd   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6334 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6335 Arbeidsmiljø og psykologi   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6336 Organisasjon og ledelse    05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6337 Rekruttering   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6338 Merkevareledelse   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6340 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6341 Internasjonal HR 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6342 Digital markedsføring SMB 19.10.22 11.01.23 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6343 Samfunnsvitenskapelig metode   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6344 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6345 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6346 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6347 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6349 Kontraktsrett   12.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6350 Erstatningsrett   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6351 Juridisk metode   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell eksamen
  6352 Arv og familerett   03.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6353 Eiendomsrett   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6356 Statistikk for økonomer (2021)   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6357 Digital regnskapsføring   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6359 Innkjøpsledelse   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6360 Strategisk verdikjedeledelse 2   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6368 Digital markedsføring 02.01.23 09.01.23 10:00 10:00 7 dager  7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6367 Organisasjon og ledelse  05.01.2023 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6369 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6370 Data og teknologi til forretningsbruk 21.12.22 22.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6371 Personvern og datasikkerhet   19.12.22 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6500 Introduksjon til programmering 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6501 Databaser   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7013 Sykdomslære 1    04.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7014 Sykdomslære 2    02.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7015 Samfunn, individ og helse  06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7041 Fysiologi   03.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7042 Sykdomslære   03.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7043 Grunnleggende ernæring   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7044 Ernæring og helse  02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7045 Ernæring og prestasjon   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7046 Kosthold og samfunn 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7053 Intern kultur og kommunikasjon   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7054 Politikk og påvirkning   03.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7055 Tekstforfatting 13.12.22 20.12.22 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7057 Kreativ skriving 13.12.22 20.12.22 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7065 PR i praksis   12.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7090 Anatomi og fysiologi 1   02.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7091 Anatomi og fysiologi 2   02.01.23 10.00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7092 Anatomi og fysiologi 3   05.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7100 Innføring i psykologi   13.01.23 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7106 Positiv psykologi og livskvalitet  07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
  7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    02.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness    19.12.22 10:00 10-20 min Muntlig individuell eksamen (10-20 min)
  7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 02.01.23 09.01.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7113 Miljøpsykologi  01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
  7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider   09.01.23 10:00   20 min Muntlig individuell eksamen (10-20 min)
  7115 Fysiologi og sykdomslære   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
  7116 Ernæringskommunikasjon 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7117 Grunnleggende ernæring 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7119 Ernæring og helse  01.09.22 05.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7120 Ernæring og trening   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7130 Fysiologi 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 44932 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7132 Fysiologi 2   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7133 Medisinsk historie og etikk 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7134 Anatomi   10.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7136 Sykdomslære   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7137 Sykdomsforebygging 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   13.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker   05.01.23 10:00   10-20 minutter Individuell muntlig eksamen
  7142 Idrettspsykologi og prestasjon 19.12.22 22.12.22 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness   19.12.22 10:00   10-20 min Individuell muntlig eksamen
  7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7204 Journalistikk 2 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7205 Foto 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7206 Video 1 09.12.22 23.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7207 Publisering 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7208 Mobile Movie Making 09.12.22 23.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7210 Politikk og påvirkning   09.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7401 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ILE100 Innkjøpsledelse   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  IOB400 Innovasjon og bærekraft   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  IPI300 Internasjonal politikk og implementering   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse 03.01.23 05.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
 • Vår 2023

 • Emnekode Emnenavn Dato fra Dato til Kl fra Kl til Varighet Eksamensform

  2318

  Bedriftsøkonomi NAL/NHR

   

  30.05.23

  10:00

  13:00

  3

  3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

  2320 Butikkøkonomi   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2322 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 25.04.23 06.06.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2323 Innføring i intelligente systemer 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2324 Butikkøkonomi   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2331 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2401 Innføring i strategi 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2402 Forhandling og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2403 Organisasjon og ledelse   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2404 Organisasjon og ledelse   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2405 Key Account Management 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2406 Kollektiv arbeidsrett   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2407 Endringsledelse 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2408 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2409 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2410 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2501 Bærekraftig markedsføring 12.06.23 13.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2502 Kultur og kommunikasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2504 Visuell kommunikasjon 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 19.05.23 02.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2506 HR tech 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 13.06.23 15.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2513 Veiledningsmetodikk   02.06.23 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  2514 Kultur og kommunikasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2515 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2700 Physiology 1   26.05.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  2701 Physiology 2   05.06.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  5302 Spesialpedagogikk   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 30.05.23 31.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5304 Innføring i pedagogikk 09.06.23 10.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5305 Kvalitative og kvantitative metoder   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5306 Flerkulturell pedagogikk   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5308 Læring, kreativitet og innovasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5310 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.02.23 08.06.23 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
  5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 24.05.23 25.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5312 Anvendt metodelære: Lesing av forskning   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 12.06.23 13.06.23 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5324 Flerspråklighet og læring 01.02.23 30.05.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5328 Spesialpedagogisk praksis 26.05.23 02.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5340 Innføring i pedagogikk 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5341 Læring og utvikling 25.05.23 26.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5347 Flerkulturell pedagogikk    14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5400 Forretningsdesign   01.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5401 Scenarioutvikling og fremtidsanalys​e    30.05.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   15.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   02.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  6002 Økonomistyring   07.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6003 Samfunnsøkonomi   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6004 Investering og finansiering   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6018 Skatterett 1 + 2    25.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   25.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6064 Skatterett 2   25.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6082 Skatterett 1   25.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6084 Finansregnskap   05.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6086 Foretaksrett   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6087 Foretaksrett II   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6088 Finansregnskap og regnskapsteori   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   06.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk 01.09.22 30.05.23 10:00 10:00 2 semestre Individuell mappeeksamen
  6093 Regnskapsføreren som rådgiver   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6106 Prosjektledelse 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6107 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6267 Marked og samfunn 31.05.23 02.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6271 Salgsledelse   22.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6272 Markedskommunikasjon   08.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6274 Samfunnsøkonomi II   12.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6276 Digital markedsføring 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6277 Akademisk lesing og skriving 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6278 Key Account Management 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6280 Key Account Management 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6281 Salgsledelse   22.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6285 Serviceledelse 19.05.23 02.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6286 Strategisk verdikjedeledelse 1   05.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6308 Internkommunikasjon og merkebygging   30.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6313 Bacheloroppgave 01.02.23 12.06.23 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
  6314 Co-creation 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6320 Mikroøkonomi   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6321 Statistikk for økonomer   24.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6322 Makroøkonomi   08.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6323 Matematikk for økonomer   02.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6324 Bedriftsøkonomi NOA   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6328 Operativ personalledelse 22.05.23 24.05.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6329 Leder- og talentutvikling 05.06.23 07.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6331 Prosjekt- og prosesstyring   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6332 Forbrukeratferd   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6334 Strategisk HR 06.06.23 07.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6335 Arbeidsmiljø og psykologi   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6336 Organisasjon og ledelse    12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6337 Rekruttering   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6338 Merkevareledelse   06.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6340 Markedsføring   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6341 Internasjonal HR 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6342 Digital markedsføring SMB 27.02.23 22.05.23 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6343 Samfunnsvitenskapelig metode   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6344 Endringsledelse 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6345 Individuell arbeidsrett   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6346 Kollektiv arbeidsrett   09.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6347 Innføring i strategi 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6349 Kontraktsrett   26.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6350 Erstatningsrett   05.06.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6351 Juridisk metode   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6352 Arv og familerett   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6353 Eiendomsrett   06.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6356 Statistikk for økonomer (2021)   24.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6357 Digital regnskapsføring   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6359 Innkjøpsledelse   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6360 Strategisk verdikjedeledelse 2   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6361 Internasjonal politikk og implementering   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6362 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6363 Verdikjede, teknologi og analyse   16.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6364 Innovasjon og bærekraft   15.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.23 30.05.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6368 Digital markedsføring 07.06.23 14.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6369 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6370 Data og teknologi til forretningsbruk 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6371 Personvern og datasikkerhet   08.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6500 Introduksjon til programmering 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6501 Databaser   05.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 12.06.23 14.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7013 Sykdomslære 1    26.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7014 Sykdomslære 2    02.06.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7015 Samfunn, individ og helse  06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7041 Fysiologi   30.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7042 Sykdomslære   26.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7043 Grunnleggende ernæring   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7044 Ernæring og helse  12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7045 Ernæring og prestasjon   01.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7046 Kosthold og samfunn 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7053 Intern kultur og kommunikasjon   01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7054 Politikk og påvirkning   30.05.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7055 Tekstforfatting 08.06.23 15.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7057 Kreativ skriving 19.05.23 26.05.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7065 PR i praksis   08.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7090 Anatomi og fysiologi 1   25.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7091 Anatomi og fysiologi 2   25.05.23 13:00 14:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7092 Anatomi og fysiologi 3   02.06.23 13:00 14:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7100 Innføring i psykologi   26.05.23 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.02.23 14.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.02.23 15.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7106 Positiv psykologi og livskvalitet  24.05.23 07.06.23 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
  7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    19.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness  30.05.23 01.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 30.05.23 06.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7113 Miljøpsykologi  01.02.23 14.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
  7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider 14.06.23 15.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7115 Fysiologi og sykdomslære   12.06.23 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
  7116 Ernæringskommunikasjon 31.05.23 02.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7117 Grunnleggende ernæring 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7119 Ernæring og helse    15.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7120 Ernæring og trening   01.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7130 Fysiologi 1   26.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7132 Fysiologi 2   05.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7133 Medisinsk historie og etikk 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7134 Anatomi   01.06.23 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7136 Sykdomslære   09.06.23 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7137 Sykdomsforebygging 12.06.23 13.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker 12.06.23 13.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7142 Idrettspsykologi og prestasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 30.05.23 01.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 16.05.23 30.05.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7204 Journalistikk 2 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7205 Foto 23.05.23 06.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7206 Video 1 30.05.23 13.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7207 Publisering 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7208 Mobile Movie Making 25.05.23 08.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7210 Politikk og påvirkning   30.05.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.23 30.05.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ILE100 Innkjøpsledelse   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  IOB400 Innovasjon og bærekraft   15.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  IPI300 Internasjonal politikk og implementering   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   05.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse   16.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen