Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som skal hjelpe bedrifter å styrke sin omstillings- og konkurranseevne. Målet er kompetanseheving av ansatte slik at bedriften skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller i form av etablering på nye markeder.

Du har mulighet til å søke om tilskudd til opplæring av egne ansatte og eventuelle lønnsutgifter for deltakere under opplæring. Ansatte som er permitterte kan delta i opplæringstiltak i arbeidstiden. 

Få kunnskapen du trenger for å håndtere dagens utfordringer

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania samarbeider tett med norsk næringsliv, med en ambisjon om å bidra til å skape vekst og utvikling i samfunnet. Med mottoet «livslang læring» er målet å tilby ny kompetanse til ansatte gjennom hele arbeidslivet. Nå, i denne kriseperioden, kan ny kunnskap innenfor visse områder være avgjørende for bedriften. Vi ser spesielt behov for kunnskap og erfaring innenfor endringsledelse, prosjekthåndtering og krisekommunikasjon.

Kristiania har allerede en stor portefølje av ferdig utviklede nettstudier og kurs hvor dine ansatte kan tilegne seg denne kompetansen. Vi har også andre verdifulle studium som kan være relevante. Det er, som nevnt, nå mulig å søke tilskudd til å kjøpe nettstudier til medarbeidere på de områdene du ser at dine ansatte og bedriften har behov for. Medarbeiderne kan velge individuelt eller velge studium som en gruppe for å sikre læringsutbytte, utveksle erfaringer og sammen implementere det de lærer i bedriften.

Se vårt utvalg her!

Vi tilbyr skreddersydd kurs- og studietilbud for din bedrift

I tillegg tilbyr Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania skreddersydde kunnskapsprogram for å møte din bedrifts behov og målsetninger. Vårt mål er å kunne bidra til verdiskapning i virksomhetene og en bærekraftig utvikling, faktorer som er spesielt viktige nå for å kunne bære virksomheten gjennom kriseperioden og komme sterkt tilbake i ettertid. Vi samarbeider tett med arbeidslivet for å møte behovene for både generell utdanning på nye områder, og tilpassede kunnskapsprogram satt sammen for å adressere spesifikke utfordringer eller muligheter.

Vi vet at både tid og ressurser kan være en knapphetsfaktor, og skreddersyr derfor løsninger som passer inn i arbeidshverdagen deres. Vårt mål er at bedriftens ansatte skal tilegne seg ny kunnskap og lære å anvende denne slik at en investering i kunnskap vil lønne seg for både virksomhet og medarbeidere.

Jeg er interessert – hva nå?

Lær mer om hvordan du kan søke tilskudd på www.regionalforvaltning.no. Maksimalt støttebidrag og prosentdel av totalkostnaden varierer fra fylke til fylke, og på regionalforvaltningens nettsider vil man få oversikt over hva som gjelder for deg og din bedrift.

Ta kontakt med bedrift@kristiania.no, og vår avdeling for arbeidsliv og innovasjon vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat. Sammen finner vi de samarbeidsmulighetene som vil skape verdi for din bedrift. Skriv gjerne noen ord om hvilke utfordringer og muligheter dere har i dag.