Unge som går ned en gate.
Rakk du ikke søknadsfristen 20. april? Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har sitt eget opptak, derfor kan du fremdeles søke på mange av våre studier!Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Høyskolen og Fagskolen Kristiania har sitt eget opptaksløp. Det betyr at vi kan fortsette å ta inn flere studenter til mange ulike studieløp, også etter at Samordna opptak har stengt. Men husk at de mest populære studiene fylles raskt opp!

  • Hvis du allerede vet hva du vil søke på, kan du gå rett til søknadsskjemaet.

Noen av våre studier er riktignok stengt for søknader, men ikke alle. Du kan altså fortsatt søke på studier som har rullerende opptak.

Studier med rullerende opptak

Dette gjelder de fleste av våre studier. Her varer opptaket helt til klassene er fulle. Jo tidligere du søker, jo større sjanse er det for at du kommer inn.

  • Du kan se på studieprogramsiden om studiet har rullerende opptak. Da søker du som vanlig.
  • Hvis du oppfyller opptakskravene for det aktuelle studiet, vil du kunne motta tilbud om studieplass i løpet av en uke. Fristen for å søke er satt til 1. september.
  • Tilbudet er betinget frem til vi mottar dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskravene. Det betyr med andre ord at vi tar et forbehold om dette, og dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak.

Accordion alle studier

Studier med opptaksprøver

Flere kreative studier hvor man må levere opptaksprøver har nå fullt opptak for høsten 2022. Det finnes imidlertid noen unntak.

Ved følgende studier kan du fremdeles søke studieplass: 

Alle som har levert opptaksprøver etter ordinære søknadsfrist (20. april) er under behandling. Vi behandler fortsatt søknader og innleverte opptaksprøver frem til 1. juni.

Våre studier er støttet av Lånekassen

Alle våre studier er offentlig godkjent av NOKUT og gir deg rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen (inkl. skolepenger). Du kan dermed søke støtte til å betale deler av semesteravgiften, i tillegg til vanlig studiestipend.

Du må selv kontakte Lånekassen direkte for å få vite hvor mye du kan få i lån og vi anbefaler deg å søke så fort som mulig. Vær oppmerksom på at vi ikke tar forbehold om at du får støtte fra Lånekassen.

Vi anbefaler at du tar en titt på Støttekalkulatoren til Lånekassen. Denne vil kunne gi deg en pekepinn på hva du potensielt kan få i stipend og lån.

Om du ikke skulle få støtte, eller om det er lang saksbehandlingstid hos Lånekassen, er du fortsatt pliktig til å betale semesteravgiften i henhold til studiekontrakten.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Book en gratis og uforpliktende veiledningssamtale! Her vil du kunne snakke med en av våre dyktige studentambassadører. De er studenter selv, og har god kjennskap til våre studier, opptaksprosessen, frister og det å være student hos oss.
Snakk med en student!