En rekke med de flinkeste studentene står på scenen.
Jørgen Melgaard (f.v.), Rubina Akhtar Monir, Lars Lima Skjæveland, Ola Broen Aarhus og Vilde Ramleth Sveine sto bak årets tre beste masteroppgaver.Foto: Jonatan Quintero

– You have mastered it! sa seremonimester Eivind Brevik i sin åpningstale til studentene som nå går ut døra. I snitt har lagt ned 3200 arbeidstimer hver – investert i kunnskap, ferdigheter og kritisk refleksjon. Brevik er prodekan forskning, School of Economics, Innovation, and Technology, og var seremonimester denne kvelden.

Ung kvinne mottar blomster av seremonimesteren i kappe.
Julie Grønli Steenfeldt-Foss hadde vært på jobb og fikk seg litt av en overraskelse da Eivind Brevik ropte henne opp like før masterseremonien ble avsluttet. Sammen med sin makker leverte hun beste masteroppgave i ledelse.Foto: Jonatan Quintero

Årets beste masterstudent

Han heter altså Henrik Jenssen. Karaktersnittet hans var soleklart det beste blant de 169 som ble uteksaminert som Class of 21. Vi har intervjuet ham i en egen sak, der kan dere også se filmen som ble spilt inn da han trodde han skulle i et helt vanlig møte på jobben i PwC. Men det skulle han altså ikke.

For noen av Jenssens kollegaer hadde holdt godt på en hemmelighet, og overraskelsen var stor da det viste seg at han hadde fått storfint besøk av rektor selv, Arne H. Krumsvik. Med seg hadde rektor blomster, diplom og en klokke fra Baume & Mercier til en verdi av 20.000 kroner.

Ung mann står foran en gruppe med festkledde mennesker i en stor sal.
Henrik Jenssen hadde det beste karaktersnittet av alle. Sammen med 168 andre fullførte han masterløpet ved Høyskolen Kristiania i 2021.Foto: Jonatan Quintero

Under masterseremonien, etter at filmen av Jenssen var vist på storskjerm, spøkte superstudenten med at han faktisk visste om dette her med prisen. Han takket sine forelesere og ansatte ved Høyskolen Kristiania, og kalte dem fantastiske. Han hilste også til kullet sitt, som han på grunn av pandemien satt adskilt fra store deler av tiden som masterstudent:  

– Jeg føler vi har sett hverandre mye, men det har vi jo ikke. Vi så hverandre omtrent et halvt år, men jeg satte veldig stor pris på det halve året.

Årets beste masteroppgaver

Ytterligere seks masterstudenter ble hedret denne kvelden, to og to som sammen fikk sin masteroppgave kåret som den beste innen henholdsvis ledelse, markedsføringsledelse og teknologi. Kun oppgaver med karakter A som ble vurdert, og kriteriene utover det var følgende:

  • Masteroppgaven holder et høyt akademisk nivå (metodisk og teoretisk)
  • Temaet for oppgaven er aktuelt og relevant (temaets relevans for FNs bærekraftighetsmål vektlegges, men er ikke et krav)
  • Potensialet for publisering og eller nyskaping
  • Originalitet

Og vinnerne for 2021 ble lest opp og ropt fram til scenen i følgende rekkefølge:

Vilde Ramleth Sveine og Julie Grønli Steenfeldt-Foss, Master i ledelse. Oppgavens tittel er: «Lede endring i organisasjoner». Den ble nominert fordi det er en oppgave med et solid teorigrunnlag, god empiri, men særlig fordi kandidatene evner å tolke empiri, drøfte og problematisere langt over det som er vanlig. Oppgavens tema er svært sentralt i dagens arbeidsliv og særlig med pandemi, bærekraft og klima. Avhandlingen synes som særdeles tidsrelevant. Kreativ bruk av teori, empiri og anvendelse. 

To smilende unge kvinner med blomster og diplom.
Vilde Ramleth Sveine (t.v.) og Julie Grønli Steenfeldt-Foss skrev beste masteroppgaven i ledelse.Foto: Jonatan Quintero

Lars Lima Skjæveland og Ola Broen Aarhus, Master i markedsføringsledelse. Oppgavens tittel er: «Maktforhold i fotballen: En kvalitativ studie av agenters rolle» (Power Relations in Football: A Qualitative Study of Agents' Roles). Den ble nominert fordi den er en svært god oppgave med flott bruk av teori og empiri. Oppgaven forener innsikter fra økonomisk sosiologi (maktforskning) og mer tradisjonell økonomisk tenkning (agent-principal) på en produktiv måte som bidrar til å øke vår innsikt i et felt som hittil har vært mest analysert innenfor en «sport-management»-tradisjon. I tillegg har oppgaven svært godt språk og fremstår meget etterrettelig. Oppgaven har dessuten imponerende metodebruk.

To smilende unge menn med blomster og diplom.
Ola Broen Aarhus (t.v.) og Lars Lima Skjæveland skrev årets beste masteroppgave i markedsføringsledelse.Foto: Jonatan Quintero

Jørgen Melgaard and Rubina Akhtar Monir, Master of Information Systems – Digital Business Systems / Management and Innovation. Oppgavens tittel er: «Online Learning in Higher Education During a Global Pandemic: An Explorative Study on Norwegian Students». Årsaken til at de vant er at det er et relevant tema og timingen var perfekt. Researchen er godt gjennomført og omfattende. Funnene er relevante for Kristiania og resten av utdanningssektoren. I etterkant av innleveringen har de skrevet en artikkel om sine funn, noe som har resultert i en publikasjon for CENTERIS 2021, Procedia computer science. Senere vil det bli publisert et blogginnlegg i Kunnskap Kristiania.

Ung kvinne og mann med blomster og diplom.
Rubina Akhtar Monir og Jørgen Melgaard skrev beste masteroppgaven i teknologi.Foto: Jonatan Quintero

Årets beste forelesere 

Sju masterstudenter har mottatt trampeklapp, blomster og diplomer, men det var det også tre forelesere som gjorde. De ble kåret av nettopp av studentene sine til Årets foreleser 2021.

Om den første av blir det sagt at hun er «simply the best, better than all the rest». Nummer to vil bli husket for å ha kastet penger ut av vinduet under en forelesning. Den tredje gjør det lille ekstra. Alltid. Her kan dere lese hva alle tre tenker om å ha mottatt denne æren.

Vi gratulerer alle sammen!