Mannlig student I rød t-skjorte sitter utendørs mens han smiler og jobber på datamaskinen
Mange søker seg til nettopp Høyskolen Kristianias nettstudier fordi utdanningen har den fleksibiliteten som trengs.Foto: Pressworks

Regjeringen har en ambisjon om at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv på grunn av manglende kompetanse. Dette skal oppnås ved å sørge for flere fleksible og desentraliserte tilbud.

- Fleksible studietilbud er å tilgjengeliggjøre relevant utdanning for alle som har behov for det, uttalte Heidi Åberg, Avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, under Arendalsukas tiårsjubileum som gikk av stabelen 16.–20. august. 

Avdelingsdirektør Heidi Åberg fotografert i samtale med Fleksibel utdanning Norge om tilgjengelig utdanning.
Avdelingsdirektør Heidi Åberg på Arendalsuka i samtale med Fleksibel utdanning Norge om tilgjengelig utdanning. Åberg fortalte at fleksibel utdanning er forankret som en del av Høyskolen Kristiania sin strategi.

I tillegg til egne arrangementer på Arendalsuka, stilte Høyskolen Kristiania på både kompetansedebatt med Abelia under temaet «Er fleksibel og desentralisert utdanning svaret på kompetanseutfordringen?», samt samtale med Fleksibel utdanning Norge om «Fleksibel opplæring, like selvsagt som universell utforming».

Våre fleksibe studietilbud tilpasses for å skape konkrete verdier for virksomhetene

Den desentraliserte arven

Hva er vel mer fleksibelt og desentralisert når det kommer til utdanning, enn nettstudier? Høyskolen Kristiania har lange tradisjoner med desentralisert utdanning. Den 4. oktober er det hele 107 år siden de aller første studentene begynte ved det som den gang het Norsk korrespondenceskole (NKS), Norges første brevskole. Høyskolen Kristiania har videreført grunnlegger Ernst G. Mortensens arv ved å gi kunnskapstørste fra alle samfunnslag muligheten til å ta en utdanning, uavhengig av bakgrunn, alder og bosted.

I samtaler på Arendalsuka ble det stadfestet at det er stor forskjell mellom undervisning som er «flyttet til Zoom» og profesjonelt utviklede nettstudier. Høyskolen Kristiania hadde allerede 3500 nettstudenter før Covid-19 forstyrret hverdagen. I dag har stiftelsen 6470 studenter på nett! 

Læringsutbyttet i førersetet

Det viktigste for å sikre et godt læringsutbytte for nettstudenter, er en godt læringsdesign på det faglige innholdet, godt læringsmateriell og faglig veiledning. På Høyskolen Kristiania samarbeides det tett mellom fagpersoner ved de ulike instituttene og avdeling for fleksibel og livslang læring i utviklingen av nye nettstudier. Bruk av video og lyd er en viktig del av undervisningsmateriellet som produseres av høyskolens eget Senter for Læringsteknologi. 

Senter for Læringsteknologi​ har ansvar for over 700 videoproduksjoner i året, og de produserer filmer på en pedagogisk og profesjonell måte. Tallet på videoproduksjoner har vokst kraftig det siste året, og læringsteknologi-kollegaene spør seg selv hele tiden om hvordan de kan forbedre læringsutbyttet på videoene de produserer. Målet er å skape interaktivitet og samspill med studenten på andre siden av skjermen.

Profesjonelle og praksisnære

Reed er fotografert sittende i høyskolens innspillingsstudio mens han ser direkte på kamera.
Reed fotografert i høyskolens innspillingsstudio med ”state of the art” lyd, lys og bilde.Foto: Jonatan Quintero

Høyskolen Kristiania skal være en praksisnær skole som vektlegger arbeidsrelevans i alle studier, uavhengig av hvordan de gjennomføres. For våre nettstudier foregår stadig mer av videoproduksjon ved å gjøre opptak ute hos bedrifter, ved å visualisere aktuelle prosesser eller ved å invitere relevante gjesteforelesere inn i studio. Dette skal gjøre det enklere for studentene å anvende teorien i praksis og bidra til økt relevans.  

Målet er å produsere landets beste undervisningsvideoer på nett

   – Våre videoer vil kunne visualisere arbeidslivet på en måte som studentene ellers ikke ville få tatt del i, forklarer Mike Reed, multimediaprodusent ved Høyskolen Kristiania, entusiastisk. 

Høyskolen Kristiania har investert mye i læringsteknologien med sitt proffe innspillingsstudio. Her har alt man trenger for å lage profesjonelle tv-sendinger.

Nettstudiers bidrag til livslang læring

Kompetansedebatten med Abelia på Arendalsuka løftet frem kravet om at utdanningssektoren er nødt til å rigge seg til for å møte arbeidslivets behov.   
   
 – Det er flott at både Regjeringen og næringslivet har et så tydelig fokus på behovet for fleksibel utdanning. Dette er vi rigget for å kunne møte gjennom våre nettstudier, slår Tove Kristiansen,Avdelingsleder i Avdeling for fleksibel og livslang læring ved Høyskolen Kristiania, fast. 

Hun forteller at mange søker til høyskolens nettstudier nettopp fordi skolen har den fleksibiliteten som trengs. Nettstudiene har studiestart hver dag hele året og studenten har fri progresjon innen en studierett på 18 måneder per emne. Fleksibiliteten ligger også i et stort utvalg av fagområder og variasjon i omfang på den utdanningen den enkelte velger.

– Vesentlig i våre nettstudier er at hver nettstudent får individuell oppfølging fra en veileder som svarer på faglige spørsmål og gir konstruktive tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver, forklarer Kristiansen entusiastisk. 

Møter arbeidslivets behov 

Resultatene fra NHOs kompetansebarometer viser at seks av ti virksomheter har et udekket kompetansebehov.  

– Skal virksomhetene dekke kompetansegapet kan det ikke gjøres ved rekruttering alene, men ved samtidig å satse på kompetanseheving av ansatte. Våre fleksible studietilbud er allerede tilgjengelig for de som er i jobb, og de kan tilpasses for å skape konkrete verdier for virksomhetene, forklarer Åberg. 

Statsråd Henrik Asheim fotografert i Høyskolen Kristianias studio

Lanserte stortingsmelding


Avdelingsdirektøren forklarer at eksempler på tilpasning kan være egne samlinger eller egne case og vurderingsformer. Hun er tydelig på at de som følger opp de ansattes utdanningsløp og knytter det opp mot virksomhetens målsetninger, er de som vil få størst utbytte av ny kompetanse. 

På spørsmål om Høyskolen Kristiania har rigget seg for å møte arbeidslivets behov, er svaret et rungende nettstudie-ja! 

Kvinne fotografert ved skrivebord mens hun skriver på en PC

Alt du lurer på om nettstudier

Tenker du at det er på tide å videreutdanne deg? Bytte jobb, flytte, fullføre den bachelorgraden som har stått på stedet hvil? Eller rett og slett gjøre et helt nytt karrierevalg?
Her er alt du lurer på om nettstudier og videreutdanning – og litt til.